1- týden rozjímání

Láska až za hranice navyklého

Podobenství o Samaritánovi

Dr. Jacqui Lewis, přítel z CAC. Jak podobenství o milosrdném Samaritánovi (Lukáš 10:29–37) odhaluje Boží přání, aby nikdo nebyl sám (nezůstal sám”) když to potřebuje.

Rabín Ježíš mluví s náboženským vůdcem židů – s právníkem: co to znamená být věrný? Společně hledají v židovském Písmu. Hledají způsob , jak správně žít, jak milovat Boha vším, co máme, a také jak milovat svého bližního jako sebe sama. Při diskuzi chce právník vědět, kdo je jeho bližní (soused). Ježíš mu odpovídá vyprávěním příběhu o muži, který byl okraden, zbit a ponechán napospas smrti loupeživým gangem. Kněz a další řeholník šli kolem, a když viděli muže na zemi, neudělali nic. Ale Samaritán – osoba smíšené rasy považovaná za v dávných dobách být nečistým nepřítelem židovského národa – nepřešel ulici. Místo toho se staral o zraněného muže… Ponaučení z Ježíšova příběhu je, že opovrhovaný Samaritán je dobrý bližní.

Kdo je můj bližní (můj soused) ?

No otázku kdo je můj bližní Ježíš svému společníku odpověděl příběhem. Miluj Boha vším, co máš, a miluj svého bližního jako sám sebe. Příběhem zdůraznil pointu: To, co si hledáš vně, nám Bůh vložil dovnitř. Samaritán má více dobroty uvnitř sebe, než kolemjdoucí, kteří se ani nezastavili, aby krvácejícímu zbitému muži na ulici pomohli. Vyprávěním židům o židy nenáviděném samaritánu, Ježíš narušuje jejich hranici myšlení. Chcete-li vidět jak vypadá láska k bližnímu, je potřeba překročit hranice naší kultury, vytvořit nové území v našem srdci. Vytvořit srdce schopné postarat se o cizince. Láska změní cizince v našeho přítele. Opravdová láska porušuje zažitá pravidla, překračuje vžité hranice, je nezkrotná a až extravagantní ale právě tím vylepšuje náš rod.

Opravdová láska porušuje zaběhlé zvyklosti…

V každém vztahu je třeba lásky bez hranic. To nám pomůže objevovat svět druhých, porozumět si a pomáhat si. Navzájem se uzdravovat. Když sebe překonáme, když dáme průchod náklonnosti, když nabídneme neomezenou laskavost sousedovi přes ulici nebo celému světu, vytvoříme tím úplně nový prostor. Prostor pro znovunalezení, objevování. Získáme chuť se učit a vůli růst. Prostor, ve kterém sdílíme své příběhy, prostor pro změnu. Prostor pro „míšence“. Naučíme se vidět svět nejen svýma očima, skrze své příběhy, ale poznáme svět skrze příběhy druhých lidí, poznáme jejich názor na život. Stačí jen otevřít oči, dívat se dál, přes naši místnost do ulice, přes ulici až na obzor a to nás povede k tomu, že nabídneme druhým svoji ruku, svůj soucit a své srdce.

Zkus se dívat dál než jen po svém obýváku…

Musíme prostě otevřít oči, podívat se přes místnost, ulici, rozdělení, hranici – a natáhnout ruku k bližnímu, nabídnout svou ruku, svůj soucit a své srdce.

Jacqui Lewis, Fierce Love: A Bold Path to Ferocious Courage and Rule-Breaking Kindness That Can Heal the World (New York: Harmony Books, 2021), 103–104, 109–110. 

Image credit: Brian McLaren, Untitled 1-3 (detail), 2021, photograph, United States. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States. 

The creative team at CAC sent a single-use camera to Brian McLaren as part of an exploration into contemplative photography. His photos are featured here in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.

Image Inspiration: In this triptych, we begin by seeing just one fruit. Moving to the center photo, we see the whole tree. When we look at the third photo, we bring with us the knowledge that there is more to this tree, an abundance of fruit. It’s not alone. Nothing stands alone.

2022 Daily Meditation Theme: Nothing Stands Alone :

What could happen if we embraced the idea of God as relationship—with ourselves, each other, and the world? Watch Father Richard introduce this year’s Daily Meditations theme to discover what Nothing Stands Alone means.