21 obnova křesťanství

Co znamená osvobodit Ježíše?

Dvacátý první týden: Obnova křesťanství

Církevní historička Diana Butler Bassová se podělí o okamžik, který zažila při modlitbě před ikonou Ježíše ve washingtonské Národní katedrále:

“Dostaňte mě odsud,” opakoval hlas.

Zadívala jsem se na ikonu. “Ježíši? Jsi to ty?”

“Dostaň mě odsud,” uslyšela jsem znovu, teď už naléhavěji.

“Ale Pane…”

Kaple ztichla, ale vím, že jsem slyšela božský požadavek svobody. . . .

Diana Butler Bass

Proč lidé opuštějí církve?

Miliony Američanů opustily církev, pravděpodobně mnohem více jich odešlo emotivně a nespočet dalších přemýšlí, zda by to měli udělat. Jednou z nejčastějších věcí, které slýchám od těch, kteří odešli, od těch, kteří pochybují o své víře, a od těch, kteří se jen tak tak drží, je, že je církev nebo křesťanství zklamalo, zranilo, zradilo nebo možná jen nudilo – a že s ním už nechtějí mít nic moc společného.

Bass se zamýšlí nad dopadem pandemie COVID-19 na naše budovatelské křesťanství:

Jak tomu napomohla pandemie viru?

Jak v těchto měsících zjistily miliony lidí, Ježíš nebyl uzavřen v budově, neměl lockdown. Ježíš byl u našich stolů doma, byl s námi na procházkách a výletech, byl přítomen v hudbě, umění a knihách a byl viditelný ve tvářích prostřednictvím Zoomu. Byl s námi, když jsme měli pocit, že už nemůžeme nic dělat, zahlceni prací a online školou. Ježíš byl s námi, když jsme se přes mobilní telefony modlili s nemocnými v nemocnici. Ježíš nás nenechal trpět samotné. COVID-19 vytlačil Ježíše z katedrály do světa a připomněl křesťanům, že církev není budova. Církev je spíše tam, kde se sejdou dva nebo tři – i když ti “dva” jste jen vy a vaše kočka – a kde je Ježíš přítomen v chlebu, který obyčejní lidé pečou, žehnají a lámou u rodinných stolů a domácích oltářů. Ježíše jsem z katedrály nevysvobodil já, ale pandemie. Ježíš je s námi. Zde.

Našli Ježíše mimo církev?

Jednoho dne se dveře opět otevřou. Mnozí se do kostela nevrátí, většinou proto, že z něj před časem odešli. Nepotřebovali pomoc, aby našli Ježíše ve svém životě a ve světě. Už tehdy objevovali, co znamená následovat Ježíše mimo církev. Možná, že pandemie tento proces urychlila, přiměla je klást si nové otázky nebo obnovila jejich odvahu na této cestě.

Někteří se vrátili a děkují

Mnozí další se však vrátí. A stejně jako dříve budou lidé sedět blízko sebe, objímat se a předávat si pokoj a dělit se o chléb a víno. Tuším, že se budu opět modlit u oltáře v Národní katedrále pod Ježíšovým pohledem. Nedokážu předpovědět, co by mohl říct. Vím však, co řeknu já: “Děkuji ti.”

Ježíš je s námi všude

Ať se však stane cokoli, doufám, že nikdo z nás nikdy nezapomene na Ježíše, kterého jsme potkali ve svém životě, který byl s námi ve strachu, zmatku a ztrátě, ve vynucené izolaci i v překvapivých okamžicích radosti a prostřednictvím služeb našeho společného lidského kněžství. Na tom všem záleží. Na všem.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny:

Diana Butler Bass, Freeing Jesus: Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Savior, Lord, Way, and Presence (New York: Harper One, 2021), x, xv, 267–268. 

Image credit: Chaokun Wang,  wall (detail), 2020, photograph, China, Creative Commons. Yoichi R. Okamoto, Munich’s Large and Beautiful Fussgangerzone (detail), 1973, photograph, Munich, Public Domain. Chaokun Wang,  tree (detail), 2019, photograph, Qufu, Creative Commons. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge the image.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Sometimes the wall cracks or the tree dies. We ponder and question what we profess to believe. It’s a healthy practice that undergirds a maturing faith.