47-jpg

Vděčnost a štědrost       

Čtyřicátý sedmý týden: Vděčnost

Lakotský autor a aktivista Doug Good Feather se snaží sdílet moudrost a praktiky původních obyvatel s nepůvodním publikem, aby tak pomohl lidstvu a uzdravil ho. Píše, že bez ohledu na okolnosti je nám vděčnost k dispozici: 

Každé ráno začínáme s poselstvím Stvořitele znovu

Doug Good Feather
Doug Good Feather

Každé ráno nám nabízí příležitost začít znovu, čerstvě, a začít znovu. Každé ráno, když se probudíme – pokud se rozhodneme naslouchat -, je poselstvím od Stvořitele, abychom si připomněli výsadu, která nám byla dána, že jsme se mohli probudit. Je to připomínka, abychom vstali a připravili se, uctili sami sebe, vyšli do světa, spojili se s Matkou Zemí a srdci ostatních bytostí, inspirovali a povzbudili ty, kteří nám zkříží cestu, a hlavně se radovali ze života. 

Dobré pírko (Doug Good Feather )vyzdvihuje domorodé ctnosti vděčnosti a štědrosti:

Vděčnost a štědrost jsou podobné ctnosti,

Vděčnost a štědrost jsou podobné ctnosti, ale liší se tím, že vděčnost je vnitřní vlastnost a štědrost je naším vnějším vyjádřením pocitu vděčnosti. Vděčnost je v podstatě to, co cítíme, a štědrost je způsob, jak tento pocit vyjadřujeme ve světě. . . .

Žít ve vděčnosti je bránou k božské intuici

Když se do světa zapojujeme z místa vděčnosti, je to rozdíl mezi tím, když se snažíme, aby se něco stalo, a tím, když dovolíme, aby se něco stalo. Určujícím rozdílem mezi snahou a bezproblémovostí je ctnost vděčnosti. Vidíme citáty a slova mudrců a guruů, které hovoří o vděčnosti. Proč je ale vděčnost tak zásadním konceptem radosti, spokojenosti a pohody v našem životě? Předkové nám říkají, že existují dva hlavní důvody. Prvním je, že člověk nemůže existovat v místě strachu a opravdové vděčnosti zároveň. Druhým důvodem je, že vděčnost je bránou k božské intuici, která nám umožňuje nechat se vést naším spojením se Stvořitelem.

Vděčnost narušuje negativní myšlenky

Vděčnost rozhýbe stagnující energii, když se cítíme v životě zaseknutí. Jednoduchý akt praktikování vděčnosti narušuje negativní myšlenky a mění naše myšlení tak, abychom viděli svět pozitivně. Nejenže jsme pro druhé přitažlivější, když žijeme ve vděčnosti, ale i ty nejobyčejnější věci se mohou stát neobyčejnými a vytvořit plnější a krásnější vyjádření našeho života.

Vesmír pracuje v náš prospěch i když se zdá, že se proti nám spikl

Pravděpodobně jste už slyšeli staré rčení: “Věci se nedějí nám, ale pro nás.” Vděčnost je pro nás důležitá. Vděčnost je základem tohoto přísloví. Znamená to, že naše myšlení musí být takové, že vesmír se obecně spikl a pracuje v náš prospěch. Často se stává, že když se nám stane něco, co vnímáme jako “špatné”, necháme to na sebe působit vysoce negativním způsobem. Pokud však komunikujeme se světem z místa vděčnosti, když se stane něco, co ostatní mohou vnímat jako “špatné”, vnímáme tuto zkušenost jen jako “zajímavou”. Jsme zvědaví, proč se něco děje tak, jak se to děje, a tím, že tuto zvědavost vyjadřujeme, aktivně hledáme tu část zkušenosti, za kterou jsme vděční.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Doug Good Feather, Think Indigenous: Native American Spirituality for a Modern World, transcribed by Doug Red Hail Pineda(Carlsbad, CA: Hay House, 2021), 27, 30, 31. Emphasis in original.

Image credit: Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Vidar Nordli-Mathisen, Laughing Nuns (detail), 2018, Italy, photograph, Unsplash. Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image .

Image inspiration: Thank you, Spirit, for life. Thank you for shared joy. Thank you for beauty. Amen