023-3 Proroci

Narušení status quo

Třetí týden: Prorocká pravda

Richard Rohr popisuje, že mluvení pravdy k moci je podstatnou součástí prorockého poslání:

Prorok mluví pravdu

Jedním z darů proroků je to, že vyvolávají krizi tam, kde před jejich pravdivými slovy žádná krize neexistovala. V 60. letech 20. století byl Martin Luther King Jr. obviňován z vyvolání násilí – ale ti, kteří měli oči k vidění a byli připraveni slyšet, poznali: “Můj Bože, násilí už tu bylo!”. Strukturální násilí bylo systému vlastní, ale bylo popíráno a maskováno. Nikdo o něm nebyl ochoten mluvit. Martin Luther King mladší, Rosa Parksová a další řekli: “Budeme o tom mluvit.” A tak se stalo.

Prorok odhaluje tabu

Proroci vždy mluví o tom, o čem se nemluví, a otevírají tak obrovský nový prostor “rozhovorů”. Těm, kteří jsou ochotni tam jít, pomáhají vidět to, co jsme neuměli vidět, dokud nám to nepomohli vidět oni. Tak začínáme poznávat proroka – dochází k rozšíření vidění, k prohloubení pravdy, která tu vždy byla.

Proroci nemívají většinový názor

Proroci vytvářejí krizi, takže je téměř pochopitelné, proč jsou obvykle nazýváni potížisty a tak často zabíjeni. Vyvolávají krizi, protože zatímco všichni ostatní říkají, že císař je krásně oblečený, oni jsou ochotni říci: “Ne, je nahý.” A to se jim daří. Nemáme říkat, že císař nemá šaty!

Prorok vidí chyby u sebe, ve své instituci a ve své zemi

V povaze kultury je, že má své dohodnuté lži. Kultura se drží pohromadě tím, že svou stinnou stránku promítá jinam. Tomu se říká “mechanismus obětního beránka”. René Girard, Gil Bailie a další upozornili, že mechanismus obětního beránka je podtextem celého biblického zjevení. Je to tendence exportovat své zlo jinam a nenávidět ho tam, a proto zůstávat ve skvělém klamu. Pokud není ochota být kritický k naší zemi, k naší instituci a k nám samým, rozhodně nemůžeme být proroky. [1]

Bez proroků se šíří tma

Když v příběhu chybí prorok, stinná stránka věci se vždy vymkne kontrole, jako ve většině dnešního světa, kde nectíme moudrost ani pravdu.

Prorok neslouží pohodlným

Zdá se, že úkolem proroka je nejprve odhalit současné iluze, tedy status quo, a pak rekonstruovat na nových a poctivých základech. Proto se prorok nikdy netěší oblibě pohodlných lidí ani těch, kteří jsou u moci. Jen hrstka svatých má trpělivost s dekonstrukcí ega a institucí.

Proroci nalézají  skutečné příčiny

Proroci jsou “radikální” učitelé v pravém slova smyslu. Latinské slovo radix znamená kořen a proroci jdou ke kořenovým příčinám a neřestem a “vykořeňují” je! Jejich výchovnou metodou je odhalování a obviňování bez jakýchkoli zábran. Duchovní a náboženství obecně mají tendenci soustředit se na následky a symptomy, což je obvykle dodatečné zametání stop. Jak kdosi kdysi řekl, lidem topícím se v rozvodněném potoce házíme záchranné vesty, což je v pořádku – ale proroci pracují daleko proti proudu, aby zjistili, proč se potok vůbec rozvodnil. [2]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Adapted from Joan Chittister and Richard Rohr, Prophets Then, Prophets Now (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2006). Available as MP3 download.

[2] Adapted from Richard Rohr, Soul Brothers: Men in the Bible Speak to Men Today (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2004), 31, 39, 40.

Image credit: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 10, 8, and 13. Used with permission. Click here to enlarge image .

Prophetic truth catalyzes us to stop avoiding uncomfortable truths.