Jedna realita

Shrnutí dvacátého čtvrtého týdne  11. června – 16. června 2023

Neděle

Jakmile se setkáme s Kristovým tajemstvím, poznáme, že existuje pouze jedna Skutečnost. Svět už nemůžeme dělit na přirozený a nadpřirozený nebo posvátný a profánní. Vše je nadpřirozené a posvátné. -Richard Rohr

Pondělí

Jakmile poznáme Krista jako univerzální pravdu hmoty a ducha, které spolupracují jako jeden celek, pak je vše svaté. Jakmile se odevzdáme tomuto Kristovu tajemství v našem ach-tak-obyčejném já a těle, začneme ho vidět i na každém jiném obyčejném místě.  -Richard Rohr

Úterý

Do Boží knihy přírody vstupuji v kalné hodině těsně před svítáním, než vycházející slunce zinscenuje svou zkoušku, než zrůžoví na okraji noci. Tam byste mě mohli najít… za soumraku, v mezičase, kdy se den rozpouští ve tmě, kdy se v letní podvečer poddávám sílícímu okolnímu zvuku cvrčků a bdím, dokud hvězdáři nevyklusají.-Barbara Mahany

Středa 

Pohnutá všeobjímající přítomností, do níž jsem byla ponořena, jsem sešla z cesty na pole, kde jsem se posadila do vysoké trávy, kterou hýbal silný vítr s modrou oblohou nad hlavou, a to vše jsem prožívala jako tělesnou rozmanitost nekonečné jednoty přítomnosti, která jediná je nakonec skutečná.-James Finley

Čtvrtek

Bůh se na nás dívá a je v extázi. Tento Bůh miluje zvuk našich hlasů a myslí si, že každý z nás je velkolepým uměleckým dílem. „Jsi tady.“ Boží tvář spočívá na té naší. Jediný bod Božího programu. -Gregory Boyle

Pátek

Není to tak, že náboženství je svaté a světské je profánní. Jde o to, že jak náboženství, tak světské věci mohou být svaté a obě mohou být znesvěceny….. Nakonec náboženské a světské nejsou dvě věci, ale jedna: život. -Brian McLaren

Soucitná meditace

Dvacátý čtvrtý týden praxe

Profesorka a sestra svatého Josefa Catherine Nerneyová se s vámi podělí o modlitební praxi, která posiluje náš soucit se sebou samými, s druhými a se světem:

Učit se soucítit s naším světem

Jsme povoláni k tomu, abychom soucítili s naším světem. Abychom však v této schopnosti rostli, musíme cvičit, cvičit, cvičit umění komunikace ze srdce, kde Bůh a my jsme jedno. Hinduistické požehnání Namaste, které se stalo univerzálním, nám připomíná, že „když jsem na místě Božského ve mně a ty jsi na místě Božského v tobě, jsme jen jeden“. 

Meditace soucitu

Thich Nhat Hanh a další buddhističtí praktikující proto doporučují, abychom se pravidelně věnovali meditaci soucitu, která je také známá jako metta nebo milující laskavost….. Věnujte několik okamžiků a nechte se vtáhnout do této kontemplativní praxe pro dobro své i druhých. Představte si v duchu a pokuste se co nejživěji setkat s někým, ke komu cítíte hlubokou lásku a jednotu. Dovolte mu nebo jí, aby byl/a s vámi, když vyjadřujete tato přání.

    Kéž jste šťastní.

    Ať jste požehnaní.

    Ať jste svobodní a klidní.

    Ať jste stále milováni.

    Ať jste stále milující.

Představujte si konkrétní lidi a modlete se za ně

Nyní cvičení zopakujte, tentokrát si představte někoho, koho téměř neznáte. Přejte mu stejná láskyplná přání. Můžete si vybrat někoho, koho jste viděli v autobuse, někoho v supermarketu nebo v církevní skupině, nebo třeba někoho, o kom jste četli ve zprávách. Vytvořte si jasnou představu a co nejupřímněji se za něj pomodlete. Vaším cílem je otevřít se jim/obdarovat je jejich lidskostí. 

Vyberte si i člověka kterého nemusíte

Nakonec vizualizaci zopakujte a vyberte si osobu, ke které se cítíte odcizení, zranění, uražení, pomstychtiví. Co se stane, když se s nimi pokusíte vstoupit do této „meditace soucitu“? 

Milujte i sami sebe

Čtvrtou složkou této meditace soucitu, která je podle mého názoru často potřebná, chceme-li se stát soucitnějšími posluchači a řečníky, je nabídnout tuto meditaci láskyplné laskavosti sami sobě. Soucit se sebou samým je nezbytný k tomu, aby nám pomohl zbavit se studu, který blokuje Boží lásku a mír, aby nás miloval. Z hloubi našeho nitra se Bůh snaží vyhrabat ven. Naslouchejte Bohu, který se vás snaží zároveň osvobodit, abyste milovali sami sebe. 

Prameny:

Catherine T. Nerney, The Compassion Connection: Recovering Our Original Oneness (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2018), 184–185. 

Image credit: A path from one week to the next— Izzy Spitz, Untitled. CAC Staff, Untitled. Izzy Spitz, Untitled. Watercolor. Used with permission. Click here to enlarge image

Our divinely-given identities and experiences color our horizons like a sunrise.