Lidé uvnitř/venku

Třicátý sedmý týden: Hrana vnitřku

Otec Richard popisuje proroky jako lidi „uvnitř/venku“, což je jiný způsob, jak říci, že žili na okraji nitra.

Proroci žili na okraji

Žádný z proroků nezastával v Izraeli vysoce postavenou nebo institucionální roli. Byli to z definice lidé uvnitř/venku.

Neztráceli tak schopnost kritiky

Slyšel jsem, že ve světě obchodu a managementu se říká, že poté, co jsme ve firmě asi dva měsíce, začneme ztrácet schopnost kritizovat tuto firmu nebo společnost, protože jsme její součástí. Pokud si nějakým způsobem nezachováme odstup a zdravý a vyvážený hlas zvenčí, staneme se insiderem a začneme instituci chránit. Začneme ji podpírat a budovat. To se nám všem stává v každém systému, do kterého se dostaneme. Jakmile tato pravidla a tuto hru do jisté míry přijmeme, ztrácíme schopnost ji dále tvořivě kritizovat.

Nejde však o kritiku zvenčí

Existují také lidé, kteří věčně stojí mimo a kritizují. Takoví lidé se nikdy nezúčastní a nikdy se nezapojí. Takoví lidé jsou v každé modlitební skupině, v každé farnosti, v každé rodině a v každé církvi. Chodí na bohoslužby, ale nikdy nepoloží svůj život. Kritizují zvenčí, a to také nefunguje.  

Potřebujeme být zároveň uvnitř a zároveň venku

Něco můžeme kritizovat jen tehdy, když jdeme po úzké hranici mezi člověkem zevnitř a člověkem zvenčí, po které se odvážili jít proroci. Zjišťuji, že to dokáže jen velmi málo lidí. Myslím, že to dokáže vytvořit jen Duch svatý. Je jen málo proroků, kteří dokáží milovat svou církev, svou zemi nebo svou společnost natolik, že to vidí jasně a hluboce a mohou to svobodně kritizovat.

Kritika musí vycházet z lásky, a ne ze zloby

Ale je rozdíl, když kritika vychází ze zloby, vzpoury a zloby, a když vychází z lásky. Všechny naše činy a prorocká slova musí vycházet ze zkušenosti vděčnosti za to, co je nám dáno. Pouze z radosti a plnosti toho, co je dáno, se můžeme odvážit mluvit proti tomu, co není dáno. Protože pokud budeme mluvit proti tomu, co není dáno, pouze z vlastní zášti a z donucení, zničíme sebe a pravděpodobně i ostatní.

V církvi potřebujeme opravdové proroky, abychom se nedrželi jen stranické linie

Kolik cynických a zahořklých lidí známe v církvi a v řeholním životě? Kolik duchovních ztratilo schopnost této tvůrčí rovnováhy? Nikdo je nenaučil, jak jít po této úzké cestě, na níž jsou lidmi uvnitř/venku. Možná církev nedovolila, aby kolem nás zůstalo mnoho příkladů, které by nám to ukázaly, protože jsme po léta likvidovali proroky. Každý, kdo nemluvil podle stranické linie, byl považován za kacíře. Každý, kdo to neříkal jediným pravověrným a vhodným způsobem, byl vyhozen. Tak jsme přišli o tyto tvůrčí vzory, které nám ukazovaly, jak být uvnitř, a přesto tvořivě mluvit z vnějšího pohledu. To je moudrost, kterou potřebujeme.

Vzor proroka:

Vzorem proroka je ten, kdo dokáže milovat, a přesto kritizovat, a kdo dokáže říkat slova nápravy ze zkušenosti vděčnosti. 

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, The Prophets (San Antonio, TX: Catholic Charismatic Bible Institute, 1980), audio recording. No longer available for purchase.  

Image credit: A path from one week to the next—Izzy Spitz, momentary peace (detail), digital oil pastels. Taylor Wilson, Transfiguration (detail), cyanotype. Taylor Wilson, Madonna and Messiah, ink. Used with permission. Click here to enlarge image

Transformation happens on the margins (the edge of the inside), and so, like this bird, we are freed.