47-jpg

Škola vděčnosti      

Máme být vděční nejen v dobrých, ale i ve zlých časech; máme být vděční nejen v hojnosti, ale i v nouzi; máme si zachovat vděčnost nejen ve smíchu, ale i v slzách a smutku. Jeden z Ježíšových následovníků říká, že bychom se měli radovat i ve zkouškách, protože skrze zkoušky přichází trpělivost, charakter, moudrost (Jak 1,2-3). A jiný říká: “Naučil jsem se být spokojený se vším, co mám” (Flp 4,11), takže může poučovat: “Děkujte za všech okolností” (1 Sol 5,18).