Cesta k probuzení – Přijetí reálného života

Otec Richard nám často říká, že naše proměna většinou přichází skrze zažívání velké lásky ale také skrze velké utrpení. První vznešená pravda buddhismu : je nevyhnutelné přijmout utrpení, abychom skrze přijetí utrpení mohli získat větší svobodu.

Kaira Jewel Lingo, bývalá buddhistická jeptiška v komunitě Plum Village Thich Nhat Hanh ve Francii, se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnat s nepředvídatelnými životními výzvami:

Utrpení je součástí života

Buddhovo Čtvero učení nám zjevuje, že utrpení je trvalou součástí života a není z něj úniku. Uznání této pravdy nám pomůže zmírnit své utrpení. Dokážeme-li utrpení přijmout a nebrat je jako špatné nebo nesnesitelné, přiblížíme se více ke svému velkému osvobození. Proti skutečnosti utrpení, že utrpení prostě existuje, se nedá bojovat. Naše cesta k této pravdě se dá možná popsat slovy, “Čeho se nebojíme, to přežijeme.” . . .

Zážitek budhistického mnicha

Thay (Thich Nhath Hanh -vietnamský bydhistický mnich) často říkal: “Opravdový praktik není ten, kdo nikdy netrpí, ale ten, kdo umí utrpení přijmout .” Úspěšný život se neměří tím , že náš život nemá žádné vzestupy a pády, ale že umíme na vlnách našeho života surfovat.

Nejprve přijmout realitu

Přijetí utrpení nám pomůže přijmout nejen své utrpení, ale také utrpení celého světa. Jednou, jsem jako ještě mladý mnich, procházel celým systémem naší meditace a když jsem dospěl až k závěrečnému cvičení, tak jsem zažil něco úžasného: Nedechl jsem se, a najednou jsem žil v opravdové přítomnosti; vdechoval jsem a vydechoval úžasné vnímání sounáležitosti s celkem. Uvědomil jsem si jak skutečně nádherný život opravdu je. Neskutečně “nádherný okamžik” přes všechno mé jasné uvědomování si, že ve světě stále existuje násilí, nenávist, nerovnost a všechny tragédie života. . . .

Prožití krásy života v jednom okamžiku

Prožíval jsem , že spolu se vším utrpením a bolestí, existuje také mnoho lidí, kteří podporují ostatní. Že existuje velice mnoho lidského soucitu, mnoho horoucích srdcí která se otevírající pro druhé, která usilují ulevit druhým v jejich utrpení, kteří pečují o druhé, kteří je učí kráčet jinou cestou. Uvědomoval jsem si v té chvíli a to opravdu velmi živě, že existují lidé, kteří jsou odvážní a stojí si za tím, co považují za správné, kteří chrání naše oceány, čistí řeky a pláže a nebojí se obhajovat ty, kteří jsou utlačováni. V každém koutě planety jsem najednou byl přítomen společně s lidmi, kteří pokorně dělají věci, které nikdo jiný nechce dělat: kteří pečují o zapomenuté lidi, místa, zvířecí a rostlinné druhy a dělají co je třeba.

Láska i utrpení existují zároveň a vzájemně se doplňují

Když jsem si uvědomil onu lásku, když jsem se jí mohl dotknout , prožíval jsem neskutečnou nádheru. Pochopil jsem, že utrpení nemusí zmizet, aby mohla existovat krása. Poznal jsem že život je o obojím. . . . že existuje velký teror utrpení a bolesti, a že zároveň však existuje velká láska a velká moudrost . Obojí existují spolu a vzájemně se doplňují.

Kaira Jewel Lingo, We Were Made for These Times: Ten Lessons on Moving through Change, Loss, and Disruption (Parallax Press: 2021), 28, 30–31.