Všechno kolem nás a v nás pochází ze Země

Třetí týden: Propojený vesmír

Buddhistický mnich a učitel Thich Nhat Hanh popisuje naše přirozené spojení se Zemí. Jak porozumění jeho názoru může změnit naše chování?

My jsme Země a my ji stále nosíme v sobě.

Právě v tomto okamžiku je Země nad vámi, pod vámi, všude kolem vás a dokonce i uvnitř vás. Země je všude. Možná jste zvyklí myslet na Zemi jen jako na zemi pod vašima nohama. Ale voda, moře, obloha a všechno kolem nás pochází ze Země. Všechno mimo nás a všechno uvnitř nás pochází ze Země. Často zapomínáme, že planeta, na které žijeme, nám dala všechny prvky, které tvoří naše těla. Voda v našem těle, v našich kostech a všechny mikroskopické buňky uvnitř našich těl pocházejí ze Země a jsou součástí Země. Země není jen prostředí, ve kterém žijeme. My jsme Země a my ji stále nosíme v sobě.

.Můžeme se do Země úplně zamilovat.

Když si to uvědomíme, můžeme vidět, že Země je skutečně živá. Jsme živoucím, dýchajícím projevem krásné a velkorysé planety. S tímto vědomím můžeme začít měnit náš vztah k Zemi. Můžeme začít jinak žít a jinak se o ni starat . Můžeme se do Země úplně zamilovat. Když jsme do někoho nebo něčeho zamilovaní, neexistuje žádné rozdělení mezi námi a osobou nebo věcí, kterou milujeme. Děláme pro ni všechno, co je v našich silách, a přináší nám to velkou radost a štěstí. A právě taková vztah můžeme mít se Zemí. Pokud má Země a my na ní přežít, pak musíme říci že takový vztah musíme mít.

Planeta není pro nás. My jsme její součást

Pokud přemýšlíme o Zemi jen jako o životním prostředí kolem nás, jsme ve skutečnosti oddělení od Země. Vidíme naši planetu jen ze sobeckého hlediska jak je užitečná pro nás. Potřebujeme si však uvědomit, že planeta a lidé na ní jsou v konečném důsledku jedno a totéž.

Naše falešná představa že nejsme součástí Země způsobuje jak fyzickou tak i duševní újmu v našich životech:

Musíme opravdově změnit celkově náš osobní vztah se Zemí.

Strach, nenávist, hněv a pocit separace a odcizení v nás pochází také z našeho vnitřního přesvědčení, že nejsme součástí planety. Místo toho sebe vidíme jako střed vesmíru a zajímá nás jen naše osobní přežití. Pokud nám záleží na zdraví a blahu planety, pokud pro to i něco děláme, tak vlastně jen pro naše vlastní dobro. Chceme, aby byl vzduch dostatečně čistý, abychom mohli dýchat. Chceme, aby voda byla dostatečně čistá, abychom měli něco k pití. Musíme však dělat víc než jen používat recyklované výrobky nebo darovat peníze ekologickým aktivistům. Musíme opravdově změnit celkově náš osobní vztah se Zemí.

Thich Nhat Hanh, Love Letter to the Earth (Berkeley, CA: Parallax Press, 2013), 8–9, 10.

Image Credit: Brian McLaren, Untitled 7-9 (detail), 2021, photograph, United States. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to Brian McLaren as part of an exploration into contemplative photography. His photos are featured here in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: We often look up to appreciate the universe, but this massive universe is not only above us. It’s also under us, around us, and in us. It connects us all—stars, palm plants, grasses, humans and turtles alike.

Listen to Father Richard pray this prayer aloud.