Trojice - týden 11

Bůh Matka

Jedenáctý týden : Božské ženství

Rabín Rami Shapiro je židovský kontemplativní a mezináboženský učitel, velký znalec v Hebrejských písmech. Božské ženství přítomno po celou dobu jako Moudrost, základní Boží partnerka při stvoření vesmíru:

Rabín Rami Shapiro

Moudrost je v původních jazycích i v češtině ženského rodu

Je důležité poznamenat, že Moudrost je ženského rodu. Původní jazyk textů, hebrejština a řečtina, to objasňuje. V hebrejštině slovo Chochma a v řečtině slovo Sophia jsou obě ženská podstatná jména. Autoři biblických knih Moudrosti [jako Přísloví, Moudrost, Kazatel a další] vzali tuto genderovou specifičnost vážně a představili si Moudrost jako Matku, Boží choť a nevěstu, Božské ženství, skrze které mužský Bůh stvořil celé stvoření. . . .

Hebrejská moudrost Chochma

Chochma byla nejen první z Božího stvoření; Ona byla prostředkem, skrze kterou byli stvořeni všichni ostatní. To je ta, které říkáme Mistr v díle. Chochma je stvořená i zároveň je i kreativní. Ona je základem celého stvoření: “Objímá jeden konec země k druhému a všechno dobře řídí” (Šalomounova moudrost 8:1). Poznat Ji pro nás znamená poznat Cestu všech věcí . . . A jednat v souladu s ní je to, co znamená být moudrý. . . .

Matka Moudrost

Takto funguje Matka Moudrost. Nic nemění; Všechno osvětluje. Vidí správně. Chochma “prostupuje a proniká” všemi věcmi (Moudrost Šalomounova 7:24). Ona je řídícím principem vesmíru. Kdy jí spatřujete? Ve všem kolem vás. Vidíte jí v obilí, ve dřevě, v proudění větru a v širém oceánu a ve všech zákonech přírod. Je makrokosmu i mikrokosmu. . . . Projevuje se ve všech věcech…

Skrze ni se Bůh projevuje ve světě. Znát Ji znamená znát také Boha. [1]

Znalec Bible Virginia Mollenkott prozkoumala představy o Bohu jako o Matce v Bibli, včetně míst v Novém zákoně, které nás možná překvapí:

Virginia Mollenkott

Božské lůno – mateřství Boha

Nejčastější biblický obraz Boha jako ženy je obraz mateřství Boha. Nejen, že stvořitel je zobrazen jako ten, který nás nese v děloze nebo který rodí stvoření, ale také Kristus a Duch svatý jsou zobrazeni v podobné úloze.

Obraz Boha Matky ve Skutcích 17:26 a 28

[A] klidný, transcendentní obraz Boha Matky se objevuje ve Skutcích 17:26 a 28, během Pavlovy řeči k Athénský koncil Areopagu. Pavel prohlašuje, že Bůh není na ničem závislý, protože Bůh je ten, kdo dal život a dech všem. Navíc tento Bůh není daleko od nikoho z nás, protože je v Bohu že žijeme, pohybujeme se a existujeme. Ačkoli apoštol konkrétně nejmenuje lůno, v žádném jiném okamžiku v lidské životě neexistujeme v jiná osoba než v lůně. Pavel si tedy představuje celou lidskou rasu – lidi všech barev, všechna náboženství, všechny politické a ekonomické systémy – jako živé, pohybující se a existující v kosmickém lůně Jediného Boha. [2]

Prameny:

[1] Rami Shapiro, The Divine Feminine in Biblical Wisdom Literature: Selections Annotated and Explained (Woodstock, VT: SkyLight Paths Publishing, 2005), xviii, xxi, xxii, xxiii.

[2] Virginia Ramey Mollenkott, The Divine Feminine: The Biblical Imagery of God as Female (New York: Crossroad Publishing, 1984), 15–16.

Image credit: Toni Frisell, Nuns Clamming on Long Island (detail), 1957, photograph, New York, public domain. Jenna Keiper, Untitled Rose, (detail), 2020, photograph, used with permission. Annie Spratt, Women farming cassava in Sierra Leone (detail), 2017, photograph, Sierra Leone, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.