Pavel - mystik

Neduální víra

Dvanáctý týden: Pavel: Nepochopený mystik

Konkrétní příklad Pavlova neduálního, paradoxního myšlení. Pavel viděl Kristův kříž jako třetí cestu za kulturně-náboženskými konflikty své doby.(R.Rohr)

Konflikt konzervativního a liberálního myšlení

Jednou z dialektik, kterou Pavel předkládá, je věčný konflikt, který dnes nazýváme konzervativní a liberální. V Pavlových spisech se lidé jeho národa , Židé, zastávali konzervatizmu a dodržování zákona; Řekové mu naopak poskytli příklad pro intelektuální, kulturní kritiku a pro typ lidí, které bychom nazvali liberály. Pavel vidí, jak se Židé snaží vytvořit pořádek ve světě poslušností zákona, tradice a příbuzenských svazků. Řekové se zase snaží vytvořit řád rozumem, porozuměním mezi lidmi, logikou a vzděláním.

Žádný systém nedokázal zapojit stinné stránky života jako klad

Pavel vysvětluje, že ani jeden z přístupů nemůže nakonec uspět, protože oba systémy nemají schopnost “začlenit do sebe negativní vlivy”, které jsou s námi vždy přítomné. Uvědomuje si, že největším nepřítelem obyčejné každodenní dobroty a radosti není nedokonalost, ale je jím náš požadavek (naše představa) na nějakou domnělou dokonalost nebo řád. Zdá se, že téměř všechno má svou stinnou stránku; všechny věci podléhají “mocnostem a knížatům” (Efezským 6:12). Pouze mysl, která vše sjednocuje, mohu jí nazvat – neduální mysl – pouze ona může pozitivně přijmout i stinné stránky života a nedělat z nich panicky problém. Naopak – ve skutečnosti díky stinným stránkám života bude mysl sílit a růst.

Bůh dokázal zapojit absurditu do své nabídky

Ani liberální ani konzervativní systém se nedokáže vypořádat s nepořádkem a bídou. Pavel věří tomu, že Ježíš pro nás našel jedinou odpověď, která je vždy funkční. Zjevení kříže, říká, nás učiní nezničitelnými, protože skrze něj vede cesta i přes úskalí veškeré absurdity a tragédie života. Právě přijetí a používání absurdity a tragédie je součásti Božího tajemství. Dokážeme-li vstřebat tajemství kříže, neupadneme do cynismu, selhání, hořkosti nebo skepticismu. Kříž nám poskytne zřetelnou a vnitřní cestu skrze stinné stránky života a zklamání jež občas přináší.

Kříž Kristův je součástí Božího tajemství

Pavel dává svobodu konzervativcům i liberálům, aby definovali moudrost podle sebe, ale přesto se odvažuje nazývat jejich cestu neadekvátní se špatným koncem. Věří, že jejich světonázor nakonec lidi zklame. “Bůh ukázal lidskou moudrost jako pošetilost” na kříži (1 Korintským 1:21), a to je “překážka, kterou Židé nemohou překonat” a kterou pohané nebo pohané považují za bláznivou “pošetilost” (1:23).

Přijetí kříže se stalo triumfem pro osvobození

Pro Pavla jsou základní slova pro neduální myšlení nebo pro pravou moudrost “pošetilost” a “pošetilost”. V podstatě říká: “Moje myšlení je pro tebe pošetilé, že?” Je pravda, že nedává smysl, dokud jsme nepochopili tajemství kříže. Utrpení, “pošetilost kříže”, boří dualistické myšlení. Proč? Protože na kříži přibil Bůh to nejhorší, připustil zabít Boha a člověka, a pak z toho udělal to nejlepší, jeho prostřednictvím vykoupil celý svět. Soucitné přijetí základní nesmyslnosti a tragédie, jak to udělal Ježíš na kříži, se stalo konečným a triumfálním řešením všech dualismů a dichotomií, kterým čelíme ve svých vlastních životech. Jsme tedy “spaseni křížem”! Už vám to dává smysl?

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Eager to Love: The Alternative Way of Francis of Assisi (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2014), 71–76; and

A New Way of Seeing . . . a New Way of Being: Jesus and Paul (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2007). Available as CD and MP3 download.

Image credit: Jenna Keiper, Trash Can Study I (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Dorothea Lange, “Bum blockade.” (detail), 1936, photograph, public domain. Jenna Keiper, Trash Can Study II (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image Inspiration: The images on the left and right may not be immediately clear upon first glance. Perhaps there is room for our questions to stay with us gently, taking their time, until understanding slowly emerges as we walk along.