téma vzkříšení

Shrnutí šestnáctého týdne – Vzkříšení

17. dubna – 22. dubna 2022

 
Neděle
Dnešní den je svátkem naděje, směřování, cíle, smyslu a společenství. Jsme v tom všichni společně. -Richard Rohr

Pondělí
Pravý význam Ježíšova vzkříšení spočívá v tom, že Bůh promění všechna naše lidská ukřižování ve vzkříšení. -Richard Rohr

Úterý
Když sdílíme Boží lásku s našimi bratry a sestrami, dalšími Božími dětmi, neexistuje tyran, který by se nám mohl postavit na odpor, neexistuje útlak, který by nemohl být ukončen, neexistuje hlad, který by nemohl být nasycen, neexistuje rána, která by nemohla být zahojena, neexistuje nenávist, která by nemohla být proměněna v lásku, neexistuje sen, který by nemohl být naplněn. 
-Arcibiskup Desmond Tutu 

Středa
Vzkříšený Ježíš vzkřísil své učedníky tím, že je pozval od zoufalství smrti, kterou představoval kříž, k naději na nový život, kterou představovalo vzkříšení. -Kelly Brown Douglasová

Čtvrtek
Jediným Božím úkolem je proměnit smrt v život. To Bůh dělá s každým novým jarem, s každým novým životem, s každým novým ročním obdobím, s každým novým čímkoli. -Richard Rohr

Pátek
Kde je ten vzkříšený Kristus? Všude a všude kolem nás – ve vás, ve vašem sousedovi, v dřínu venku, v pučící vinné révě, v mravencích, kteří vyskakují škvírami. Jsme velikonoční lidé a jsme povoláni oslavovat celou zemi jako Kristovo tělo. -Ilia Delio

Přeloženo pomocí https://www.deepl.com/

Trénink šestnáctého týdne

Meditace o novém životě

Přišel jsem, aby měli život a měli ho v hojnosti. —Jan 10:10 (Ekumenická Bible)

Autorka a vedoucí pobytu Joyce Rupp vede čtenáře v meditaci o liminálním zážitku [a] stojícím na přechodu mezi smrtí a novým životem. Píše:

Joyce Rupp

Síla přeměny zaznívá v příběhu o vzkříšení. Z jeskyně – hrobu vyšel Kristus proměněný s nezaměnitelnou nádherou. Takže v našich zkušenostech s proměnou nás životodárná energie Svatého osvobozuje a obdarovává tím, že nám umožňuje poznat krásu naší duše.

Posaďte se na židli, která je umístěna přes práh dveří. Připomeňte si přeměnu housenky v motýla. Nejprve si představte jak se housenka se plazí, žvýká listy. Pak si vytvořte obraz toho, jak toto malé stvoření vytváří kokon, ve kterém bude viset. Představte si, že jste uvnitř tohoto tichého, temného prostoru metamorfózy. Dovolte si tiše sedět uvnitř tohoto prahu proměny tak dlouho, jak jen můžete. Nemusíte dělat nic jiného, než tam jen „být“. Po chvíli klidu se zahleďte na brilantního motýla třeba Monarchu stěhovavého , který vylézá z kokonu. Připojte se k úžasu a svobodě jeho prvního letu vzduchem. Uzavřete své sebepoznání tím, že svoje srdce obrátíte v plné důvěře k Tomu, který vám přináší plnost života.

Rupp nabízí tuto modlitbu:

Přijď Duchu

a všechny vaše dary proměny

čekejte na mě při každá změně.

Tvá životodárná moc vzkřísila Krista

z bezútěšné hrobky. . . .

Zvedni i to , co zemřelo ve mně.

Osvěž mne svým dotekem lásky.

Otevírám vám dveře svého srdce.

Otevřel jsem dveře.

Prameny

[a] Nalezeno překladatelem na internetu jako vysvětlení: Liminalita je stav přechodu mezi jedním stupněm a druhým, zejména mezi hlavními fázemi života nebo během obřadu ….liminální pocity jsou pocity napětí a neklidu vytvořené fyzickým liminálním prostorem nebo značnou změnou. Mezní pocity jsou vytvářeny významnými změnami, jako je změna zaměstnání nebo stěhování do nového města. Díky těmto změnám vypadá vaše budoucnost nejistě.

Joyce Rupp, Open the Door: A Journey to the True Self (Notre Dame, IN: Sorin Books, 2008), 96–97.

Image credit: Suzanne Szasz, Window Box at 69th Street (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper, Icon at the Center for Action and Contemplation (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Suzanne Szasz, At High Rock Park on Staten Island (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: We are invited to fully experience resurrection wherever we are. Can you sense it? See it? Smell it? Touch it? It’s all around.