Duch nás pohání ke spravedlnosti

Čtyřicátý šestý týden: Hnutí spravedlnosti a ducha

Komunitní organizátorka Idalin Luz Montes Bobé čerpá inspiraci z energie Ducha svatého sdílené o prvních Letnicích:

Duch svatý v Ježíšových učednících

Ve Skutcích 2kap Duch svatý přichází k Ježíšovým učedníkům – a vstupuje do nich – a umožňuje jim mluvit tak, aby jim ostatní rozuměli bez ohledu na to, odkud pocházejí a jakým jazykem mluví.

Duch svatý dnes

Tentýž Duch působí i dnes a my stále můžeme pociťovat sílu a jednotu onoho okamžiku. Tento Duch je silou, která nám potvrzuje důstojnost, jež je nám tak často upírána, a připomíná nám, že jsme milovaní. Dává nám sílu volat po spravedlnosti tváří v tvář útlaku, požadovat lidská práva jako naše dědictví a rozvíjet naše hnutí. Když křičíme v protestu, slyšíme, vidíme a cítíme, jak se Duch pohybuje.

Duch svatý působí prorockým slovem

Čteme, že když Duch svatý takto přichází k učedníkům, jsou vysmíváni a nazýváni opilci. . . . Přesto nesou poselství potvrzující život a díky své jednotě jsou naplněni Duchem, který je podporuje. Petr vystupuje proti lžím, které se o tomto hnutí za svobodu říkají. Všem přítomným připomíná, že učedníci naplňují to, co bylo hlásáno: že v Božím království budou prorokovat mladí i staří, muži i ženy, a zejména chudí.

Proroctví se týká přítomnosti Božího myšlení dnes

Prorokovat znamená nést poselství Božího smýšlení v konkrétní situaci. Boží mysl vždy směřuje ke spravedlnosti, k ukončení útlaku, k plnému životu. Toto posílení, nesoucí nezaměnitelné Boží poselství, je přesně to, co se děje, když se hnutí za osvobození zakoření. . . .

Duch svatý nás sjednocuje i ve světě který rozděluje

Naše systémy se nás snaží zahanbit, umlčet a rozdělit, ale Duch svatý nás sjednocuje a propůjčuje nám schopnost předávat poselství. Nenecháme se rozdělit, zesměšnit ani očernit. Všichni máme poselství o obraně života – poselství, které Bůh chce, aby ostatní slyšeli. Duch svatý se pohybuje v našem středu. [1]

Rev. Dr. Yvette Flunderová popisuje duchovní probuzení, které spojilo lidi různých ras v letniční hnutí:

Duch Boží působí, abychom byli spolu

Největší projev Boží moci přichází, když společně hledáme způsoby, jak být spolu a společně konat spravedlnost, společně milovat a společně stát.

Síla letničního hnutí nebyla v darech, ale v radostném a láskyplném společenství

V roce 1906 vypuklo v Los Angeles probuzení v malé misii na Azusa Street, kterou vedl reverend William J. Seymour. Toto probuzení znamenalo počátek moderního letničního hnutí. Tato událost se postupem času zredukovala na skupinu lidí, kteří vykazují vnější “znamení a zázraky”, jako je mluvení jazyky, uzdravování a proroctví, což má pro většinu dnešních lidí jen malý význam. Síla tohoto letničního probuzení však nespočívala ve vnějších projevech mluvení jazyky a uzdravování, ale v zázraku, kdy se černí a bílí lidé společně klaněli, muži a ženy společně kázali a samotnou svou přítomností na jednom místě deklasovali rasismus a sexismus. Duch stále působí, když překonáme své předsudky a rozdíly. [2]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Idalin Luz Montes Bobé, “The Power to Cry Justice,” in We Cry Justice: Reading the Bible with the Poor People’s Campaign, ed. Liz Theoharis (Minneapolis, MN: Broadleaf Books, 2021), 37–38, 39.

[2] Yvette Flunder, Where the Edge Gathers: Building a Community of Radical Inclusion (Cleveland, OH: Pilgrim Press, 2005), 84

Image credit: Khamkéo Vilaysing, Lonely Tree (detail), 2017, France, photograph, Unsplash. Anastase Maragos, Calm Tide (detail), 2020, Canada, photograph, Unsplash. Clark Gu, Untitled (detail), 2020, Korea, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: We cannot see the wind, but we feel it. We recognize its presence by watching the world around us move in response to its power. At times, the movement of Spirit towards justice feels invisible and interminably slow, but like waves slowly shaping the shoreline, in time we see the fruits of God’s movement.