Pěstování mysli začátečníka      

 Shrnutí třináctého týdne 26. března – 31. března 2023            

Neděle

Je to císařské ego, které musí odejít, a pouze bezmocnost může tuto práci správně vykonat. V opačném případě se snažíme zkonstruovat vlastní transformaci podle vlastních pravidel a s vlastní mocí – což tedy z definice není transformace! -Richard Rohr

Pondělí

Na cestě lásky mě drží poznání: “Richarde, ty vůbec neumíš milovat.” To je to, co mě drží na cestě lásky. Neustálé selhávání v milování je paradoxně a ironicky tím, co nás udržuje v tom, abychom se učili milovat. Když si myslíme, že už to umíme, není se co učit. -Richard Rohr

Úterý 

Přiznání vlastní bezmoci nás osvobozuje, abychom umožnili tomu, kdo je Mocný, působit v našem životě. Když dovolíme Bohu, aby nás miloval a učil nás, jak dávat a přijímat lásku, staneme se otevřenějšími novým způsobům jednání. -Catherine Chapmanová

Středa

To, co předchází přiznání a umožňuje přiznání, je dopad na dno. Je velmi bolestné přiznat si, že se náš život stal nezvládnutelným, protože všichni potřebujeme pocit vlastní účinnosti. -James Finley

Čtvrtek

Modlitba znamená přijmout šanci, že navzdory všem předpokladům a minulosti  jsme milováni a vyvoleni a nemusíme se dávat dohromady, než se objevíme. Opak může být pravdou: Může se stát, že se dáme dohromady až poté, co se ukážeme v tak mizerném stavu. -Anne Lamottová

Pátek

V duchu jsem viděla a cítila, jak se tu a tam hledám, jak hledám Ježíše, abych se s ním mohla podělit o to, jak bezmocná jsem, abych byla věrná tomu, kým cítím, že mě volá být. -James Finley

 Praxe AGE

Třináctý týden cvičení
Valerie Mason-John

 Buddhistická učitelka a poradkyně v oblasti závislostí Valerie Mason-John vytvořila praxi AGE (Awareness, Gathering, Expanding), aby pomohla lidem, kteří trpí. Prostřednictvím většího uvědomění si svých myšlenek, pocitů a fyzických vjemů nám kontemplativní praxe pomáhá setkat se s Božskou realitou v naší bezmoci. Mason-John doporučuje věnovat této praxi tři minuty, jednu minutu na každou fázi dýchání:

V této [praxi] jsou tři fáze: Uvědomování, shromažďování a rozšiřování (odtud AGE)…..

1. Uvědomte si, co se právě děje. (Zaujměte mírně vzpřímený postoj.) Uvědomte si své myšlenky: Na co právě myslíte? Dovolte svým myšlenkám, aby zde byly, aniž byste je od sebe odháněli.

Co právě teď cítíte? Dovolte svým pocitům, aby tam byly také. Přijměte je takové, jaké jsou, i když jsou obtížné. 

Uvědomte si pocity ve svém těle, zejména všechny silné fyzické pocity. Co nejlépe jim dovolte, aby tam byly, a zaujměte k nim postoj přátelské zvědavosti. 

2. Poté soustřeďte svou pozornost na dech, uvědomujte si dech, který přichází a vychází z nosních dírek, a pohyb hrudníku a břicha. Zaměřte se na fyzický pocit dechu…..

3. Nakonec rozšiřte své vědomí tak, aby zahrnovalo celé tělo. Co nejlépe vnímejte fyzické pocity v celém svém těle….. Pokud si všimnete nějakých oblastí napětí nebo stísněnosti, můžete tam zaměřit svou pozornost. Můžete si představit, že do těchto oblastí směřujete svůj dech, vdechujete do nich a zkoumáte tyto pocity pomocí dechu.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Valerie Mason-John and Paramabandhu Groves, Eight Step Recovery: Using the Buddha’s Teachings to Overcome Addiction (Cambridge, UK: Windhorse Publications, 2016), 23. 

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Mystic. Jenna Keiper, North Cascades Sunrise. Jenna Keiper, Jonah. Used with permission. Click here to enlarge image

Regardless of the conditions we find ourselves in, we learn to navigate in the midst of our lack of control.