Zlo je sociální realita

Shrnutí dvacátého týdne   14. května – 19. května 2023

Neděle

Systémy naší planety udržující život se rozpadají. Po celém světě se objevuje autoritářství. Zlo je zjevně na scéně, ale co s tím můžeme dělat? Nepředstírám, že znám odpovědi na tak velkou otázku, ale co mohu nabídnout, je moudrost křesťanské tradice. -Richard Rohr

Pondělí

Nejprve musíme usvědčit náboženství v jeho organizační podobě – ne usvědčit jeho stoupence, kteří mohou být docela dobří a svatí – ale samotnou oslavovanou organizaci. Když si instituce zbožšťujeme a odmítáme je činit plně odpovědnými – odvážím se říci jsou nedotknutelné- obvykle se v nějaké podobě stávají démonickými.-Richard Rohr

Úterý

Možná nejsme zvyklí přemýšlet o Pentagonu nebo Chrysler Corporation jako o institucích, které mají duchovno, ale ony ho mají. To, co lidé v biblickém světě zažívali a nazývali “knížectví a mocnosti”, byla ve skutečnosti skutečná spiritualita v centru politických, ekonomických a kulturních institucí jejich doby.  -Walter Wink

Středa

To, co už Pavel alespoň intuitivně rozpoznal, je, že je téměř nemožné, aby jakékoli společenské uskupení bylo korporativně nebo důsledně nesobecké. Musí udržovat a prosazovat především sebe sama, a to prakticky za každou cenu – obětuje dokonce i svou vlastní deklarovanou etiku a morálku.-Richard Rohr

Čtvrtek

Lidé často odsuzují zlo tím, že si myslí, že můžeme a musíme odstranit všechno zlo, místo abychom ho drželi, sami trpěli a učili se z něj, jak to dělá Ježíš na kříži. To nám paradoxně dává aktivní soucit, který potřebujeme k práci na společenské změně.  -Richard Rohr

Pátek

Hřích, zlo a nepořádek zahrnuty a odpuštěny jsou Božím řádem! Absolutní ústřední postavení odpuštění v Ježíšově učení by to mělo být zřejmé. Odpuštění neruší ani neodstraňuje urážlivé činy. Uznává a radikálně pojmenovává a odhaluje, že hřích, zlo a provinění se skutečně staly – a pak je propouští!  -Richard Rohr

Sběr dřeva pro božský oheň

Cvičení ve dvacátém týdnu         

                Rev. Alexia Salvatierra již léta pracuje na podpoře hnutí za sociální spravedlnost, která se staví proti systémovému zlu naší doby. Zde připomíná zamyšlení z Písma, které často říkal vůdce za občanská práva James M. Lawson (nar. 1928), aby zdůraznil důležitost malých činů, které můžeme podniknout:

Eliášův úspěch pramení ze tří prvků – ohně, modlitby a dřeva.

Reverend James M. Lawson … se s novými stážisty a zaměstnanci dělil o svůj výklad 1. knihy královské 18, 20-39. V tomto úryvku Eliáš soupeří s falešnými proroky. Každý z nich staví oltář ze dřeva a modlí se, aby na něj sestoupil božský oheň. Oheň sestoupí pro Eliáše, ale ne pro falešné proroky. Moudrost, kterou Jim z tohoto příběhu vyvodí, spočívá v tom, že Eliášův úspěch pramení ze tří prvků – ohně, modlitby a dřeva.

O ohni

 Oheň je obdobou toho, co se děje v hnutí, když se náhle znásobí počet zapojených lidí a záplava lidských bytostí prolomí dříve neprostupné bariéry. Prvek modlitby je vždy rozhodující. Oheň by však nemohl vzniknout, kdyby nebylo dřeva, které by hořelo. Stavba dřevěného oltáře je pomalý, každodenní proces budování hnutí, nekonečné rozhovory a setkání, akce, které zdánlivě nemají žádný dopad, mnohonásobné porážky iniciativ a návrhů. Žádná lidská bytost nemůže ovlivnit, kdy oheň vzplane, ale můžeme a musíme hromadit dřevo.

Prtameny:

Alexia Salvatierra and Brandon Wrencher, Buried Seeds: Learning from the Vibrant Resilience of Marginalized Christian Communities (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2022), 191. 

Image credit: A path from one week to the next—Exercise in Grief and Lamentation credits from left to right: Jessie Jones, Jennifer Tompos, Jenna Keiper. Used with permission. Click here to enlarge image

On retreat, the CAC staff used watercolors to connect to our collective grief. This is one of the watercolor paintings that came from that exercise.