Okraj vnitřku

Shrnutí třicátého sedmého týdne 10. září – 15. září 2023

Neděle

Bibličtí proroci byli z definice vidoucími a hledači Věčného tajemství, které se starým očím a všem současným zájmům o bezpečnost zdá vždy nebezpečně nové a kacířské. Hebrejští proroci žili na okraji nitra judaismu. -Richard Rohr

Pondělí

Něco můžeme kritizovat pouze tehdy, pokud se pohybujeme na úzké hranici mezi vnitřkem a vnějškem, po které se odvážili jít proroci. -Richard Rohr

Úterý

Dorothy Dayová žila na okraji nitra a hluboká láska, kterou chovala ke své církvi a národu, se projevovala vášnivou kritikou. -DM Team

Středa

Jsem přesvědčen, že jeden z mála důvodů, proč se římský katolicismus udržel, je ten, že máme tyto satelity svobody na okraji nitra – řeholní společenství benediktinů, jezuitů, dominikánů, františkánů, Milosrdných sester, Milosrdných sester a mnoha dalších. -Richard Rohr

Čtvrtek

Proroctví a evangelium jsou zakořeněny v kontemplativním a neduálním způsobu poznání – způsobu bytí ve světě, který je naprosto svobodný a zakotvený v Božím soucitu. -Richard Rohr

Pátek

Vždycky existovali lidé, kteří šli po okraji: ti, kteří se nepodřídili statu quo, kteří nespolkli verzi náboženství, kterou ti na vrcholu hierarchie nabízeli jako Jedinou cestu. A na tomto okraji jsou spiritualita a příroda v nepřerušeném vztahu. -Victoria Loorz

Třicátý sedmý týden praxe

Současný Examen na konec dne

Ministryně a duchovní vůdkyně Teresa Blytheová provází čtenáře zkoumáním dne v Boží přítomnosti.

Udělejte si pohodlí….

Udělejte si pohodlí…. Můžete si zapálit svíčku na znamení světla [Boha], které osvětluje váš den.

Na několik okamžiků spočiňte v tichu.

Požádejte Božího Ducha, aby vás vedl vaším dnem.

Zhodnoťte svůj den.

Nabídněte Bohu vděčnost za něco hezkého

Kdybyste mohli znovu prožít nějaký okamžik, který vám přinesl radost, který by to byl? Co se v tom okamžiku stalo, že byl tak životodárný? Posaďte se s tímto okamžikem a dovolte mu, aby vás znovu oživil. Nabídněte Bohu svou vděčnost za tento okamžik.

Nabídněte Bohu jiný okamžik dne k uzdravení

Kdybyste se mohli vrátit zpět a změnit jakýkoli okamžik svého dne, který by to byl? Co ten okamžik učinilo tak těžkým? Posaďte se s tímto okamžikem ve světle Boží lásky a dovolte si pocítit jakoukoli emoci. Nabídněte tento okamžik Bohu k uzdravení.

Zapište si tyto dva momenty svého dne.

Na závěr poděkujte Bohu za všechny způsoby, kterými byl Bůh s vámi – v radosti i bolesti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *