Nechat plynout

Čtyřicátý pátý týden: Vděčnost a milost

Komu je mnoho dáno, od toho je mnoho požadováno. -Lukáš 12,48

Otec Richard představuje vědomé rozhodnutí, které můžeme učinit, abychom se podělili o milost, kterou Bůh zdarma dává:

Vše plyne

Výše uvedený Ježíšův citát by se dal považovat za křesťanskou obdobu toho, čemu hinduisté a buddhisté říkají “karma”. Řečeno moderním slangem: “Co se děje kolem, to se děje”. Nejde o žádnou peněžní platbu, ale o určitý druh nevyhnutelnosti či dokonce “božské ekonomie”. 

Negativní energie je rychlá, pozitivní potřebuje svobodu

Ve světě milosti a svobody platí:  aby se kanál otevřel, musí proudit vpřed, skrze a k něčemu jinému – jinak se kanál zablokuje. Negativní energie a záměr vyvolávají negativní energetickou odezvu – obvykle poměrně rychle. Upínáme se na ni jako na suchý zip. Naproti tomu pozitivní energie a záměr vyvolávají pozitivní energetický odtok – pokud ne hned, tak časem. Pozitivní a vděčná reakce vyžaduje vědomí a volbu – a svobodu z naší strany. Jinak z nás sklouzne jako teflon. Ocenění a vděčnost si musíme zvolit. 

Negativní karma je skoro okamžitá, pozitivní vyžaduje modlitbu

Obvykle si neuvědomujeme a nevážíme všeho, co nám bylo bezplatně dáno (“volný tok”). Místo toho se často soustředíme na to, jak jsme byli uraženi. Negativní odezva, kterou druhému pošleme zpět, je téměř vždy okamžitá – a z naší strany nerozpoznaná jako negativní energie. Na tom, abychom tuto hru rozpoznali a odolali jí, musíme pracovat a modlit se po většinu svého života. Negativní karma je mnohem silnější než pozitivní. Suchý zip funguje lépe než teflon, alespoň v duchovním životě.

A tak buď boříme zdi a nebo je budujeme

I když karma není primárně peněžní, musím upřímně říci, že karma se vztahuje i na peníze. Naše postoje k vydělávání, dávání, ztrácení a přijímání peněz jsou asi tak dobrým měřítkem pro naše dávání a přijímání lásky, jako nic jiného, co znám. Platí to i naopak. Kdo je lakomý na lásku, je lakomý na peníze. Štědrý v lásce, štědrý v penězích. Obezřetný v lásce, obezřetný s penězi. V obecném smyslu jsme buď lidé proudící, nebo lidé přehradní (!). [1]

Zamysleme se nad tím jaké měřítko používáme

Jsem přesvědčen, že Ježíš učil z karmického světonázoru. “Nemůžete trhat hrozny z trní ani fíky z bodláčí. Dobrý strom ponese dobré ovoce,” řekl, “a špatný strom ponese špatné ovoce” (Mt 7,17-18). Ježíš také řekl: “Prokážete-li milosrdenství, bude milosrdenství prokázáno vám” (Mt 5,7; L 6,37) a “měřítko, které používáte, bude použito pro vás” (Mk 4,24).

Evangelium není o odměně a trestu

Ježíš se snažil vytvořit hluboký smysl pro osobní volbu, odpovědnost a svobodu tady a teď, a ne jen pro nesouvisející výplaty v posmrtném životě. My jsme však velkou část evangelia chápali ve smyslu božských hrozeb a umělých odměn – odloženého rozvrhu zásluh a záporů. To hluboce zkreslilo proměňující poselství evangelia.

Pozor i na sliby nejen na tresty

Věřím, že Ježíš učí, že odměny a tresty za chování jsou vrozené a nyní, a pouze z karmických důsledků jsou vnější a pozdější. Správně pochopená karma vytváří zodpovědné, seberealizované lidi namísto lidí založených na strachu. Hrozby trestů nebo sliby pozdějších bonbónků vytvářejí věčné adolescenty a dobře maskovaný narcismus na všech úrovních křesťanství. [2]

Prameny:

[1] Adapted from Richard Rohr, “Karma,” The Mendicant 11, no. 2 (Spring 2021): 1.

[2] Adapted from Richard Rohr, “Karma,” Daily Meditations, September 21, 2015.

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Textile Design for Cretonne (detail), 1928, watercolor on paper, Smithsonian. Loïs Mailou Jones, Eglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas, Smithsonian. Alma Thomas, Red Abstraction (detail), 1959, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

This street scene reminds us of the ordinary, loud, multi-colored, sun and shade gift of life.