Stvoření a propojení

Shrnutí čtyřicátého sedmého týdne 19. listopadu – 24. listopadu 2023

Neděle

Velký řetězec bytí byl středověkou metaforou ekologie, než jsme začali mluvit o ekosystémech. Vnímám ji jako filozofický a teologický pokus hovořit o propojenosti všech věcí na úrovni čistého “bytí”. Dnes bychom ji mohli nazvat “koloběh života”. Pro mě vypovídá o přirozené posvátnosti, propojenosti , a pospolitosti stvoření. -Richard Rohr

Pondělí

Svět přírody je sám o sobě dobrým a dostatečným příběhem, pokud se jej jen naučíme vnímat s pokorou a láskou. To vyžaduje kontemplativní praxi, zastavení naší zaneprázdněné a povrchní mysli na dostatečně dlouhou dobu, abychom viděli krásu, připustili pravdu a chránili přirozenou dobrotu toho, co je – bez ohledu na to, zda nám to přináší zisk nebo radost, či nikoli. -Richard Rohr

Úterý

Každá jednotlivá forma života dostala místo na tomto posvátném kruhu života, na tomto lékařském kole… a to se týká i nás. Každý jednotlivý člen má metodiku, jak udržovat svou část posvátného kruhu. Každý jednotlivý člen musí udržovat svou část posvátného kruhu, jinak se integrita kruhu začne hroutit. -Pat McCabe

Středa

Posun od Boha v zenitu velkého řetězce bytí k Bohu s námi ve velké síti sounáležitosti je jádrem dnešní duchovní revoluce.-Diana Butler Bass

Čtvrtek

František z Assisi prohlašuje celý svět za rodinu. Všechno se stává bratrem nebo sestrou. Myslím, že to vychází z mystického a kontemplativního vhledu, který uznává, že všichni jsme součástí tohoto velkého řetězce bytí, že jsou to bratři a sestry, a proto je nesmíme znevažovat. -Richard Rohr

Pátek

Podle Bonaventury jsme byli stvořeni v jednotě, postupujeme vpřed, nakolik jsme v jednotě, a vracíme se k plnému Božímu daru konečné jednoty. Je to milost před, během i po.-Richard Rohr

Spřízněnost se stvořením

Praktikum čtyřicátého sedmého týdne

V knize Rooted and Rising navrhují editorky Leah Schadeová a Margaret Bullitt-Jonasová praxi, která ztělesňuje naše spojení se stvořením:

Lidé neexistují izolovaně

Vědecké poznatky se shodují s moudrostí náboženství: lidé neexistují izolovaně. Existujeme ve vzájemně propojené síti vztahů. Tato meditace nás vybízí k procvičení představivosti a prohloubení pochopení našeho místa ve vesmíru. Jak by se změnilo naše chování, kdybychom si více uvědomovali, že jsme s ostatním životem bratrské a sesterské bytosti a prameníme ze stejného božského Zdroje?….

Vydejte se na své posvátné místo.

Najděte si na židli nebo polštáři polohu, ve které se cítíte pohodlně, uvolněně a bděle.

Zavřete oči.

Všimněte si, že při nádechu přijímáte kyslík, který uvolňují stromy a vše zelené, co roste. Při výdechu vydechujete oxid uhličitý, který zase přijímají stromy….. Vnímejte své spojení se vzduchem, stromy, trávou a vším zeleným.

Nyní si dovolte pocítit váhu svého těla v křesle….. Jste stejně pevní jako země a složeni ze stejných atomů uhlíku, kyslíku, vodíku a dusíku, z nichž je složena země…..

Nyní si dovolte vnímat vnitřní pohyby ve svém těle…. Možná si uvědomujete, jak vám kručí v břiše nebo jak vám tluče srdce. Možná vnímáte cirkulaci krve, která se pohybuje vaším tělem….. Je to, jako byste ve svém těle nesli řeky, jezera a oceán.

Nyní prozkoumejte své tělo. Vnímejte své tělo jako celek….. Nyní si uvědomte následující: všechny prvky, které tvoří vaše tělo, pocházejí z hvězd, které explodovaly před miliony let…..

Naše tělo nás spojuje se vzduchem a rostlinami, se zemí, s vodami a moři, se zvířaty a s hvězdami.

Dovolte si ocenit dobrotu úžasného těla, které vám Bůh dal, a pociťujte svou spřízněnost s celým stvořením.