Spolupráce s hořícím světem

Druhý týden: Zapojení do hořícího světa

V každém čtvrtletí roku 2024 budeme zkoumat jiný aspekt radikální odolnosti. V tomto videu se učitel CAC Brian McLaren zamýšlí nad prvním tématem: Zúčastnit se světa v ohni.

Jaké jsou výzvy pro další období

Už v roce 2007 jsem napsal knihu s názvem Všechno se musí změnit. Chtěl jsem pochopit, jaké jsou naše největší výzvy, hrozby a problémy zde na Zemi jako globální civilizace. Rok jsem strávil zkoumáním literatury o globálních krizích a dospěl jsem k pochopení čtyř hlubokých problémů, kterým čelíme.

Krize planety

Za prvé, čelíme krizi naší planety. Doslova ničíme náš systém podpory života, narušujeme klima, ničíme oceány, vyčerpáváme půdu, všechno znečišťujeme, pácháme ekocidu na celé síti života.

Krize chudoby

Za druhé, máme krizi chudoby a nerovnoměrného rozdělení bohatství a moci, kdy se stále více bohatství a moci soustřeďuje u nepatrné menšiny lidí.

Krize pokoje

To vede ke třetímu problému: krizi míru. Víme, že jsme v problémech, tak co uděláme? Šíříme další a další zbraně s rostoucí vražednou silou. Zapalujeme všechny naše rozdíly: rasové, ekonomické, náboženské, sociální, související s pohlavím a další.

Krize náboženství

Máme krizi planety, chudoby, míru; čtvrtou krizí je náboženství, protože naše náboženské komunity až příliš často zůstávají stranou. Jak řekl Thomas Merton, jsou „vinnými přihlížejícími“. Myslím, že velká část náboženství prodává lidem spíše evakuační plán, než aby jim pomáhala podílet se na plánu transformace.

McLaren poukazuje na lidi, kteří integrovali spiritualitu a činnost ve službě uzdravení světa:

Angažovaný budhismus

Velký buddhistický učitel Thich Nhat Hahn dospěl ve Vietnamu právě v době, kdy se jeho národ propadal do občanské války. Nechtěl být součástí náboženské komunity, která se v době velké nouze oddělila od své kultury. Začal formulovat to, co nazýval formou angažovaného buddhismu.

Angažované křesťanství

Podobně tomu bylo i u Thomase Mertona. Stal se trapistickým mnichem. Trapisty bychom si mohli představit jako lidi, kteří jsou odtažití od všech událostí a záležitostí světa. Ale Merton, který napsal knihu Nová semínka kontemplace, napsal také knihu Semínka destrukce, protože prý chtěl formu angažované kontemplativní křesťanské víry.

Angažovaná kontemplace

Když Richard Rohr zakládal CAC, chtěl, aby to bylo Centrum pro akci a kontemplaci: angažovaná kontemplace zakořeněná v křesťanské tradici. A to samozřejmě jen čerpá z příkladu Ježíše, který se na začátku svého působení stáhl do ústraní na dobu kontemplativního mlčení, na dobu čtyřiceti dnů, jak praví příběh. Ale pak se samozřejmě zabýval zápasy a výzvami svého lidu ve své době.

Ježíš se z ústraní vrátil konat

Každý den Ježíš dodržoval stejný rytmus: stáhl se do ústraní, ale pak se vrátil, aby se zapojil uzdravováním, krmením, péčí, přijímáním, obvazováním ran tohoto světa a vštěpoval lidem vizi odolnosti, zapojoval se do hořícího světa. Přečtěte si tuto meditaci na webu cac.org.

Prameny:

Adapted from Brian McLaren, introduction to the 2024 Daily Meditations Theme: Radical Resilience: Engaging with a World on Fire, Center for Action and Contemplation, video, 6:32.

Image credit: Evgeniy Alyoshin, Firefighters putting out a fire (detail), Ukraine, 2022, photograph, public domainClick here to enlarge image.

What does it look like to engage with the catastrophic fires that sweep through our world without becoming frenzied or frozen?