Moudrost mystiků

Sedmý týden: Mystikové v ohni lásky

Richard Rohr se s vámi podělí o to, jak nás studium mystiků může proměnit a pomoci nám naplnit potřeby naší doby: 

Přidáváme k duálnímu i neduální myšlení

Žijeme v době krize i příležitostí. I když je mnoho důvodů k obavám, stále mám naději. Lidé na Západě, včetně křesťanů, znovu objevují hodnotu neduality: způsob myšlení, jednání, smiřování, překračování hranic a budování mostů založený na vnitřní zkušenosti s Bohem a Božím Duchem, který se pohybuje ve světě. Neodhazujeme racionální mysl, ale přidáváme neduální, mystické, kontemplativní vědomí. Když máme obojí, jsme schopni vidět šířeji, hlouběji, moudřeji a s láskou. Můžeme spolupracovat na tvůrčích řešeních dnešních nespravedlností. [1]

Kontemplací čelíme paradoxu v nás i kolem nás

Může mít vidění očima mystiků skutečně význam v našem rušném moderním světě? Myslím, že je nejen relevantní, ale naprosto nezbytné pro změnu úrovně našeho vědomí, kterou by mnohé náboženské tradice mohly také nazývat růstem ve svatosti nebo božským sjednocením. Jak řekl Einstein (i když nyní mými vlastními slovy), snažili jsme se řešit dnešní problémy pomocí včerejšího softwaru – který často problém vůbec způsobil. Pravidelnou praxí kontemplace se můžeme probudit do hluboké přítomnosti sjednocujícího Ducha, který nám pak dodá odvahu a schopnost čelit paradoxu, jímž vše je – včetně nás samých. Vyšší úrovně vědomí nám vždy umožňují zahrnout a pochopit více. Hlubší úrovně božského sjednocení nám umožňují odpouštět a projevovat soucit se stále větším počtem lidí, dokonce i s těmi, kteří nás přirozeně nepřitahují, a dokonce i s našimi nepřáteli.

Můžeme kontaktovat hlubokou řeku milosti

Mystikové pronikli do hlubin utrpení i lásky a vyšli z nich s hlubokým soucitem se světem a naučenou schopností rozpoznat Boha v sobě, v druhých a ve všech věcech. Pokud dokážeme číst mystiky s postojem prosté pozornosti, mohou nás vhledy a postupy, které sdílejí, vybavit hlubokým a všeobjímajícím mírem, a to i v přítomnosti mnoha druhů omezení a utrpení, které nám život nabízí. Z takového kontaktu s hlubokými řekami milosti můžeme žít svůj život z místa neodsuzování, odpuštění, lásky a tiché spokojenosti s obyčejností našeho života – s vědomím, že nyní vůbec není obyčejný!

Můžeme  otevřít své srdce

Pokud budeme aplikovat moudrost mystiků na naše každodenní, ba dokonce i momentální pohledy, budeme schopni vnést otevřenost srdce do života, který vedeme, a do práce, kterou děláme. Pak možná právě budeme schopni rozpoznat, že i obyčejná cesta může být cestou mystika. Vše je otázkou očí a srdce.

Můžeme být blízko Bohu

Studium mystiků a doufejme, že se s nimi alespoň trochu ztotožníme, nám umožní vstoupit do zdánlivě prosté, ale vždy hluboké oblasti těch, kteří našli cestu blízko Bohu a celému stvoření. Cesta mystika je na dosah. [2]

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

[1] Richard Rohr, “The Need for Mysticism,” Daily Meditations, August 2, 2020.

[2] Adapted from Richard Rohr, introduction to What the Mystics Know: Seven Pathways to Your Deeper Self (New York: Crossroad Publishing, 2015), ix–x.

Image credit: Wonderlane, Untitled (detail), Seattle, 2020, photograph, public domainClick here to enlarge image.

A fire of love can fill us up and shine out with great strength.