Duch inspiruje

Šestnáctý týden: Umění a kontemplace

Brazilský teolog osvobození Leonardo Boff svědčí o přítomnosti Ducha svatého v umělecké tvořivosti. 

Duch svatý je tam, kde je láska

Duch je přítomen všude tam, kde lidé žijí láskou, svědčí o pravdě, jednají solidárně a praktikují soucit. Kdekoli na světě se takové skutečnosti v lidech projevují, je to znamení, že na ně Duch sestoupil a působí v nich.  

Duch svatý je vnitřní světlo

Právě z inspirace Ducha básníci a spisovatelé překreslují život se všemi jeho světly a stíny, jeho dramaty a úspěchy. Jsou uchváceni vnitřním světlem a energiemi, které podněcují nečekaná spojení; přinášejí do světa něco nového. Mnozí spisovatelé vyznávají, … že se cítí být posedlí vnitřní energií (daimonem, dobrým duchem), která se jich zmocňuje a nutí je přemýšlet a psát.  

Duch svatý je v materiálu

Umělci a řemeslníci z inspirace ducha vyvolávají ze svého materiálu – dřeva, kamene, mramoru, žuly – obraz, který v něm mohou vidět jen oni. Materiál je zduchovněn a duch je zhmotněn…..

Duch svatý je v tónech

Duch je obzvláště intenzivní v hudbě. Zvuky jsou neviditelné, neomezené prostorem a časem, stejně jako nikdo nemůže omezit působení Ducha. A melodie, které promítají, povznášejí a pronikají duši; nacházíme v nich útěchu, krásu k pláči, vzletnou radost. Velký evangelický teolog Karl Barth říkával, že Mozart si své nádherné melodie bere z nebe a Dechu (Ducha svatého). 

Boff píše o velkorysé povaze Ducha, který není omezován lidským hodnocením:

Duch svatý je jedinečný v umění

Umění se velmi podobá Duchu. Jsou nehmotná. Jsou cílem samy o sobě. Mají vnitřní hodnotu….. Umění, hudba a poezie jsou samy o sobě neocenitelné. Jsou to jedinečné výtvory, nikoli sériová produkce. Jsou jako dárek, který dáváme milované osobě, cenný sám o sobě. Nějakým způsobem unikají hranicím času a přinášejí nám předchuť věčnosti.  

Duch svatý se usazuje na všech lidech

Inspirace je ve vzduchu a usazuje se na lidech bez ohledu na jejich barvu pleti, sociální původ nebo úroveň vzdělání. Kolik negramotných umělců se objevilo v [Brazílii], v okrajových komunitách, a nikdo si jich nevšiml: básníků, řemeslníků, malířů, zpěváků, hudebníků, mystiků? Chvástání není cestou Ducha; je jako voda, která tiše teče po zemi, plní nádoby, do nichž je nalita, a vždy se rozhodne stékat z kopce. 

Duch svatý zjevuje, udržuje a obnovuje život

Proto Duch nemá svou vlastní postavu, jako ji mají Otec a Syn. Je zobrazován jako holubice, ale důležité je zářivé světlo, které vydává. Je to Dech (latinsky Spiritus), který zjevuje život, udržuje život a obnovuje život ve všech směrech.    

Celý vesmír je nasycen Duchem

Vesmír a všechny bytosti jsou nasyceny Duchem. Rozpoznat jeho přítomnost v každém koutě vesmíru je dílem spirituality, života v Duchu.

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

Leonardo Boff, Come, Holy Spirit: Inner Fire, Giver of Life, and Comforter of the Poor, trans. Margaret Wilde (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2015), 179–180, 180–181.   

Image credit: Benjamin Yazza, Untitled (detail), New Mexico, 2023, photo, used with permission. Click here to enlarge imageWhat draws us when we gaze on an image? Here we see movement, flow, and artistry in natural wood.