Bůh je samo bytí

Bonaventura rozvinul filosofickou myšlenku Alana z Lille o Bohu jako o tom, “jehož střed je všude a jehož obvod není nikde”. Bůh je “uvnitř všech věcí, ale není uzavřen; vně všech věcí, ale není vyloučen; nade všemi věcmi, ale není od nich odstrčen; pod všemi věcmi, ale není ponížen”. [3] Proto jsou původ, velikost, mnohost, krása, plnost, činnost a řád všech stvořených věcí právě “otisky nohou” a “otisky prstů” (vestigia) Boha. [4]