Pouštní mystikové

V těchto nejstarších mnišských tradicích tedy žalmy – ať už zpívané o samotě, nebo ve shromáždění – tvořily základ nejen pro oslavu a hlásání, ale i pro vstup do kontemplativní modlitby a dílo vnitřní proměny soustředěním mysli do slov žalmu. Staly se hlavním stavebním kamenem, jehož prostřednictvím se dosahovalo a udržovalo anamnézy, živé paměti.

Udržovat si důvěru v to, že Bůh je dobrý, že Bohu lze důvěřovat a že Bůh je aktivně zapojen do mého života, je mnohem silnější a účinnější praxe. To je praktická síla biblické víry.

Angažované rozjímání

Thomas Merton: Stalo se mu, že jeho samota vydala za to, čím se nakonec musí stát každá opravdová samota: soucitem. . . . Tento pocit soucitu… ho pohnul k tomu, aby se znovu podíval na svět, o kterém si myslel, že ho nenávratně opustil