První období víry

S Bohem na naší straně nepočítáš mrtvé, když je Bůh na tvé straně). [Bob Dylan] Tentýž pocit ztotožnění se s in-group, s mojí skupinou víry, který v nás vyvolává hřejivou záři sounáležitosti a motivuje nás k obětavému jednání, může zkysnout v nesnášenlivost, nenávist a dokonce násilí vůči ní. A tytéž snadné, černobílé odpovědi, které nás nyní utěšují a uklidňují, nám později mohou připadat arogantní, naivní, nevědomé a škodlivé, pokud se v plnosti času nepřeneseme přes Jednoduchost.