Vývoj náboženství

Pět etap pro vývoj církve jako hnutí

Shrnutí týdne: 6. března – 11. března 2022

Neděle

Církev je živá především jako “Ježíšovo hnutí” a instituce je pouze prostředkem pro hnutí. —Richard Rohr

Pondělí

Nejlepší kritikou špatného je vytvořit lepší praxi. To by mohlo být perfektní motto pro všechny rekonstrukční práce. Neničme stroje ani pomníky, ale oživujme je, dodejme jim novou energii a novou formu . —Richard Rohr 

Úterý

Je církev zmechanizovaná jako mnoho jiných světových systémů? Jede v zaběhnutých kolejích? ,A pokud to tak je, dokáže najít cestu mimo vyjeté koleje a najít novou budoucnost?
—Ilia Delio

Středa

Zakladatelé hnutí jsou typicky velkorysí, vizionářští, odvážní a kreativní. Náboženství, která zdánlivě pokračují v jejich práci, se ale často stávají jejich opakem. Jsou svázaná pravidly, neochotná ke změně, nostalgická, bojácná, posedlá údržbou stávajícího stavu, bojují o pozice a peníze. -Brian McLaren

Čtvrtek

Organizované náboženství se takových náhlých změn bojí; ale duchovní výbuchy téměř vždy předcházejí skutečné reformě. Může fungovat duchovní nespokojenost i dnes? Jsou i dnes mezi námi proroci? Může se stát že instituce začnou naslouchat , měnit se? Mohou začít být vnímavější a relevantnější?
—Diana Butler Bass

Pátek

Evangelium se vždy chce vymanit z míst, kde uvízne a zakotví v úzké, kulturní struktuře. Takže všichni podnikáme kroky k jeho osvobození, znovu a znovu nacházíme cestu k expanzivní toleranci a vysoké úctě k paradoxu. Musíme dovolit, aby se církev znovu stala hnutím.
—Gregory Boyle

Trénink v desátém týdnu

Vytvoření kongregačního manifestu

Služebnice, podnikatelka a spisovatelka Cameron Trimble povzbuzuje církve, které hledají nový život, aby si vytvořily “kongregační manifest”. Takové shrnutí pomáhá sborům – a dalším komunitním skupinám nebo rodinám – vyrovnat se s tím, jaké jsou jejich základní přesvědčení, hodnoty a naděje – a pak je spolu s Bohem žít. Trimble navrhuje zamyslet se v komunitě nad následujícími otázkami:

Cameron Trimble
 1. Začněte tím, že si zapíšete základní hodnoty svého sboru. Jaké hodnoty, vás definují, podle nichž chcete žít a rozhodovat se? Laskavost? Integrita? Vynalézavost? . . . Poctivost? . . .
   
 2. Dále si napište seznam silných stránek, které pozorujete ve své církvi. Přemýšlejte o událostech ve vaší historii, na které jste nejvíce hrdí. Zaujali jste odvážné postoje za spravedlnost? . . .
   
 3. Nyní si zapište své vášně. Která společenství shromažďují nejvíce lidí? Které vydržely nejdéle?
   
 4. Dále si zapište, co se vás týká vaší komunity. Co vám vám leží na srdci nejvíce? Co vás nutí k akci? . . .
   
 5. Nyní si zapište, jaké sdílené zkušenosti vás formovaly. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste se sešli a udělali něco skvělého. Vzpomeňte si na chvíle, kdy vámi smrt ve sboru otřásla až do morku kostí. Vzpomeňte si na časy kdy jste prožívali konflikty. Jaké neúspěchy vás posílily? Pomyslete generaci vašich předchůdců, kteří založili vaši církev. . . .

Začněte odpovědi lidí sestavovat do tematických kapitol. . . . Vytvořte pro ně krátké nadpisy . Nebo zkuste napsat báseň. Nebo můžete vytvořit přikázání.

Vyzkoušejte si verzi tohoto postupu prostřednictvím videa a zvuku.

Prameny:,

Cameron Trimble, Piloting Church: Helping Your Congregation Take Flight (St. Louis, MO: Chalice Press, 2019), 44.

Image credit: Jenna Keiper, Untitled Church I (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Toni Frissell, Minnie Burden, barefoot, riding a horse (detail), 1964, photograph, Library of Congress, public domain. Jenna Keiper, Untitled Window (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: The left and right photos are of stone monuments: solid and unmoving. Between them the fresh energy and movement of a horse and rider breathe life into this trio of images. How can we stay connected to the energetic, movement origins of our religions?