Inkluzivní láska uzdravuje všechny

Třicátý první týden: Uzdravení našeho násilí

Františkánská sestra Nancy Schrecková nachází Ježíšův závazek k nenásilí v Boží bezpodmínečné a inkluzivní lásce.

V Ježíšově vizi jsme všichni součástí jednoho těla

Výchozím bodem je Ježíšova vize a závazek k inkluzivní Boží lásce, která přijímá všechny k jednomu stolu a vytváří pohled na svět, který kritizuje jakýkoli druh vyloučení jako formu násilí. Jedním z Ježíšových radikálních nenásilných činů je proto stolování s “hříšníky” a “celníky” a všemi ostatními, které tehdejší společnost vylučovala. Sdílení společného stolu je nenásilným odporem proti násilí rozdělení. V Ježíšově vizi jsme všichni součástí jednoho těla, které je drženo v Boží všeobjímající lásce. Toto objetí činí z každého z nás sestru a bratra, a tím umožňuje nenásilí. Dalo by se tedy říci, že nenásilí je možné pouze ve společenství. 

Jak osoba odsouzená za trestný čin, tak oběť tohoto trestného činu jsou údy jednoho těla, které je zahrnuto Boží inkluzivní láskou.

Skutečné společenství vytváří odpor ke kořenům násilí, které definují druhého člověka jako “jiného”, tedy jako člověka mimo okruh péče. Pravé společenství vykořeňuje násilí tím, že odstraňuje motiv, který stojí za tolikerým násilím, že druhý není oceňován….. Jak osoba odsouzená za trestný čin, tak oběť tohoto trestného činu jsou údy jednoho těla, které je zahrnuto Boží inkluzivní láskou. Tento druh lásky zachraňuje a uzdravuje nepřítele před násilím a nenávistí [a] … začleňuje jako člena společenství toho, od koho bychom mohli zažívat násilí. 

To je radikální láska

Radikální láska, kterou Ježíš poznal v Bohu, vytváří vědomí, že v lidském životě nejde o to, abychom uklidnili pomstychtivého Boha, ale abychom mu odpověděli láskou. Jedná se o spiritualitu očištěnou od násilí v samých kořenech.

Prameny:

Nancy Schreck, “The Faithful Nonviolence of Jesus,” in From Violence to Wholeness, ed. Ken Butigan with Patricia Bruno (Las Vegas, NV: Pace e Bene Franciscan Nonviolence Center, 1999), 54–55. 

Image credit: A path from one week to the next—Izzy Spitz, Tuesday Chemistry (detail), digital oil pastel. Izzy Spitz, Field Study 1 (detail), oil pastel on canvas. Taylor Wilson, Field of the Saints, print. Used with permission. Click here to enlarge image

How can we move outside our constricting and restricting patterns of violence? We need each other. We need all the colors.