Milované společenství

Třicátý první týden: Uzdravení našeho násilí

Kazu Haga, učitel nenásilí, píše, že závazek k nenásilí vyžaduje, abychom uzdravili jakékoli rozdělení mezi námi a těmi, které považujeme za „jiné“:

Všichni lidé svobodní a všichni milovaní

Když mluvíme o budování světa, kde všichni lidé mohou dosáhnout spravedlnosti a naplnit svůj lidský potenciál, myslíme tím skutečně všechny lidi. To je vize Dr. [Martina Luthera] Kinga o „milovaném společenství“, kde všichni lidé mohou žít v míru. Milovaná komunita je uznáním toho, že jediným způsobem, jak může být mír vždy udržitelný, jediným způsobem, jak mohou být naši lidé vždy v bezpečí, je, když budou všichni lidé svobodní…..

Milovat i ty, které je těžké milovat

Budování milovaného společenství není o tom, že budeme milovat lidi, které je snadné milovat. Jde o pěstování lásky k těm, které je těžké milovat. K těm lidem tamhle. Těm druhým. Ti, kteří fandí Los Angeles Lakers [tým DM: Haga je vášnivým fanouškem Boston Celtics]. Lidé, kteří toho člověka volili. Lidé, kteří pracují právě v těch systémech, které ničí naše komunity. Zkorumpovaní ředitelé firem. Zahraniční diktátor zodpovědný za nespočet mrtvých. 

Snažit se budovat porozumění i s těmi, se kterými nesouhlasíme

Pokud se nesnažíte milovat lidi, pokud se nesnažíte budovat porozumění s těmi, s nimiž nesouhlasíte, pak ve skutečnosti neděláte práci na budování Milované komunity. Práce na budování Milovaného společenství spočívá v pochopení toho, že se nesnažíme nad lidmi zvítězit, ale získat si je. Historicky vítězství ve válce znamenalo porazit protivníka. Existuje jasný vítěz a jasný poražený….. Ale v nenásilí není skutečného vítězství, dokud nejsou všichni na stejné straně. 

Dr.King: Násilí nikdy nemůže vytvořit milované společenství.

Dr. King kdysi napsal: „Následkem nenásilí je vytvoření milované komunity, zatímco následkem násilí je tragická hořkost“. [1] Násilí sice může být účinné v tom, že nás dočasně ochrání před újmou, ale nikdy nemůže vytvořit vztahy. Násilí nikdy nemůže zhojit způsobenou škodu. Násilí nikdy nemůže přinést smíření. Násilí nikdy nemůže vytvořit milované společenství. To dokáže pouze láska. [2]

Otec Thomas Keating (1923-2018) považoval lásku a mírotvorbu za neoddělitelné od sebe navzájem a od Boha. 

Láska oproštěná od vlastních zájmů

Všichni jsme jako lokalizované vibrace nekonečné dobroty Boží přítomnosti. Láska je naší přirozeností. Láska je naše křestní jméno, prostřední i příjmení. Láska je všechno; ne [láska jako] sentimentalita, ale láska, která je zapomenutá a oproštěná od vlastních zájmů.

Gándhí: ahasima není jen nenásilí, je to nastavení druhé tváře…

To je také obdivuhodně znázorněno v Gándhího životě a díle. Nikdy se nesnažil nic získat. Snažil se pouze projevovat lásku, a to je to, co ahimsa skutečně znamená. Není to jen negativní. Nenásilí nevystihuje její význam. Znamená to neúnavně projevovat lásku, ať se děje cokoli. To je význam nastavování druhé tváře. Jednou za čas musíte někoho bránit, ale znamená to, že jste vždy ochotni nejprve trpět pro věc – tedy pro společenství se svými nepřáteli. Pokud nad svými nepřáteli zvítězíte, selhali jste. Pokud ze svých nepřátel uděláte své partnery, uspěl Bůh. [3]

Prameny:

[1] Martin Luther King Jr., “Nonviolence and Racial Justice,” The Christian Century 74, no. 6 (February 6, 1957): 166. 

[2] Kazu Haga, Healing Resistance: A Radically Different Response to Harm (Berkeley, CA: Parallax Press, 2020), 106, 107–108.  

[3] Adapted from Thomas Keating, “Who Is God?,” Healing Our Violence through the Journey of Centering Prayer, Richard Rohr, Thomas Keating(Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 2002), Audible audio ed. 

Image credit: A path from one week to the next—Izzy Spitz, Tuesday Chemistry (detail), digital oil pastel. Izzy Spitz, Field Study 1 (detail), oil pastel on canvas. Taylor Wilson, Field of the Saints, print. Used with permission. Click here to enlarge image

How can we move outside our constricting and restricting patterns of violence? We need each other. We need all the colors