Boží otisky v přírodě

Píseň chvály

Čtyřicátý čtvrtý týden: Milovat Boha skrze stvoření

Učitel CAC Brian McLaren má hlubokou lásku ke světu přírody a ke všemu, co nám zjevuje o Bohu a našem místě na Zemi:

Bůh miluje želvy

Pokud bychom chtěli své představy o Bohu lépe sladit se Stvořitelem, který má smysl právě v tomto vesmíru, měli bychom se raději postavit čelem k této střízlivé skutečnosti: Bůh miluje želvy.

A vlastně Bůh miluje plazy obecně. (Nemluvě o hmyzu, pokud budeme soudit podle toho, kolik druhů existuje: například tři sta tisíc brouků, sedmnáct tisíc motýlů a pět tisíc vážek z celkového počtu více než dvou milionů druhů hmyzu).

Miloval je už 245 miliónů let před vznikem člověka

Představte si to: Po dobu 245 milionů let se kolem nás nevyskytovali žádní lidé, ale spousta a spousta plazů…..

Bůh si zjevně neřekl: “Páni, tyhle věci jsou nudné…. Chvála mi, pro mé dobro tyhle plazy vyžeňme, ať se nám tu rychle vyvinou nějací náboženští primáti!”.

Ne. 245 milionů let a 99,999 procenta z dalších 66 milionů let byl Bůh šťastný, že má dobrý vesmír, který nezahrnuje ani jednoho člověka, ani jedno náboženství, ale spoustu, spoustu a spoustu plazů….

Asi bychom se měli opravdu zamyslet nad naší láskou k přírodě

Aby lidé měli smysl sami pro sebe, myslím, že budeme muset znovu objevit svou spřízněnost s plazy – a rybami, hmyzem, ptáky, savci a stromy palo santo (posvátný strom), s nimiž sdílíme svět…..

Příklad modlitby sv. Františka z Assisi

Ve svém překrásném kantiku [svatý František] popisuje, jak jsme my lidé spřízněni se všemi svými příbuznými v rodokmenu stvoření. Jeho modlitbu jsem upravil jako píseň:

Buď pochválen, můj Pane, skrze bratra Slunce,

které přináší světlo dne;

Je krásný a zářivý jako ty!

Buď pochválen, můj Pane, skrze sestru Lunu,

skrze všechny její sesterské hvězdy.

Jsou zářivé a nádherné jako ty!

Buď pochválen, můj Pane, skrze bratra Vítr.

A sestry Mrak a Bouře.

Přinášejí pro tebe květiny z Matky Země.

Buď pochválen, můj Pane, skrze bratra Ptáka;

Dal jsi mu křídla, aby mohl létat.

Zpívá s radostí a vznáší se vysoko pro tebe.

Skrze sestru Vodu, Pane, buď pochválen;

I ona je skromná, užitečná.

Je vzácná, průzračná a čistá, Pane, jako ty.

Buď pochválen, Pane, skrze bratra Oheň,

jehož krása v noci září.

Je veselý, mocný a silný, jako ty.

Buď pochválen skrze všechny, kdo odpouštějí,

trpělivé, laskavé a statečné,

snášející utrpení, zkoušky a bolest, jako ty.

Buď pochválen, můj Pane, skrze sestru Smrt,

která objímá všechen život,

a odnese nás do náruče tvé…..

McLaren komentuje:

Jsme součástí přírody nikoliv její páni

V této velkolepé vizi nevládneme z výšin velké pyramidy nebo řetězce bytí shora dolů, generálové pod Králem Bohem v božském velitelském řetězci. V této velké vizi nám naše hodnost nedává čistou kartu k ovládání, utlačování, vykořisťování a vyhlazování všeho, co je pod námi. Ne, nejsme na vrcholu ničeho; jsme prostě na špičce, na špičce jedné malé větve velmi obrovského, zeleného stromu, a všechny stvořené věci jsou našimi prarodiči, bratranci a sourozenci.

Prameny:

Brian D. McLaren, The Galápagos Islands: A Spiritual Journey (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2019), 209–214.

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Jeune Fille Français (detail), 1951, oil on canvas, SmithsonianTextile Design for Cretonne (detail), 1928, watercolor on paper, SmithsonianEglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

Creation teaches us to love God in all Her death, decay, fallow times, insemination, growth, blooming and life and death and life.