Q (Q jako queer) cesty ve dvou polovinách života

Čtyřicátý šestý týden: padající vzhůru: Druhá polovina života

Michelle Scheidtová si všímá, že některé queer a jiné LGBTQIA+ osoby [1] proces objevování jejich sexuality a identity vybízí k “pádu vzhůru”:

Nové uspořádání

Přesun do druhé [poloviny života] je obvykle katalyzován životní událostí nebo sérií zkušeností, které se nás dotknou v jádru, zneklidní nás a donutí nás nově uspořádat a dát si smysl. Tyto destabilizující události mohou přinést hlubokou bolest nebo intenzivní radost…..

Nová identita

Vyjednávání o nich a jejich nové uspořádání nás může posunout do druhé poloviny života, což je posun, který se týká naší vnitřní práce, nikoliv našeho chronologického věku.

U queer lidí může být tento proces [pádu vzhůru] katalyzován objevením naší sexuality nebo genderové identity a následným učením se orientovat ve světě s touto identitou.

Nové normy

Toto zjištění, ať už je v jakémkoli věku, je často destabilizující, dokonce traumatizující, protože se učíme ztělesňovat identitu, která překračuje hranice společensky uznávaných norem. Zjišťujeme, že dominantní společenská pravidla pro nás nefungují, protože máme radikálně odlišnou zkušenost s rodinou, pohlavím nebo láskou. [2]

Pastorka a kaplanka newyorské policie Ann Kansfieldová popisuje, jak se v mládí snažila “zapadnout”, dokud se nerozhodla žít autentičtěji:

Autenticita nebo konformita

Jako dítě jsem ve škole příliš nezapadala. Byla jsem nešikovná. Už ve třetí třídě jsem byla genderově nepořádná. Takže, jak se dalo čekat, byla jsem nemilosrdně šikanována. Snažila jsem se být autentická, ale… být autentická byla vždycky špatná odpověď. Spolužáci chtěli konformitu, … přesto jsem to ani ve věku, kdy vládl tlak vrstevníků, nedokázala. Byl jsem jiný v tolika divokých a úžasných věcech. Například jsem měla ráda kostel….

Sdílení se s druhými

Tolik jsem se snažila zapadnout mezi ostatní, ale rozhodně jsem nebyla cool. Žádné módní líčení ani módní šaty nedokázaly zakrýt skutečnost, že mi ženskost uniká. Skrývat se znamenalo hrát malou hru, a to nebyla hra zábavná. Výsledkem bylo, že jsem se s nikým nebavila. Můj nedostatek autenticity držel lidi v odstupu. Teprve když jsem začala přijímat to, kým skutečně jsem – upřímnou, křehkou, zranitelnou a hluboce lidskou osobu -, začala jsem skutečně prožívat život. Když jsem se cvičila ve sdílení svého autentického já s ostatními, všimla jsem si, že lidé se mnou sdílejí více sebe sama. Když jsem sdílela své pravé já, ostatní se mnou sdíleli své pravé já. A v tomto procesu se život kolem mě stal… no… živějším….. [3]

Přijmout sebe a milovat Boha

Thomas Merton ve své knize Nová semena kontemplace poznamenal, že strom vzdává slávu Bohu tím, že je stromem. [4] Tuto větu si často v hlavě recituji jako mantru, abych si připomněla, že mým jediným úkolem je být sám sebou. Zjistila jsem, že čím více přijímám osobu, kterou mě Bůh stvořil, tím více jsem schopna milovat Boha. A to je vlastně to jediné, co mohu Bohu a světu nabídnout. [5]

Prameny:

[1] The word queer is used intentionally in this article to refer to people who identify as LGBTQIA+: lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, agender, and others whose identities are outside of heteronormative, binary gender or sexuality. Queer was once a pejorative term used in ridicule, but today the word has been reclaimed as an expression of LGBTQIA+ pride.

[2] Michelle A. Scheidt, “Queer Paths in the Two Halves of Life,” Oneing 11, no. 2, Falling Upward (Fall 2023): 30–31. Available in print and PDF download.

[3] Ann Kansfield with Marty St. George, Be the Brave One: Living Your Spiritual Values Out Loud and Other Life Lessons (Minneapolis, MN: Broadleaf Books, 2021), 9, 3.

[4] Thomas Merton, New Seeds of Contemplation (New York: New Directions, 1972), 29.

[5] Kansfield, Be the Brave One, 177.

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Eglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas. Alma Thomas, Red Abstraction (detail), 1959, oil on canvas. Loïs Mailou Jones, Shapes and Colors (detail), 1958, watercolor on paper. Click here to enlarge image.

As we journey through life, we begin to apply the colors of our experience with more depth, expansiveness and skill.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *