Pěstování mysli začátečníka      

Ježíš se vášnivě zajímal o ty, kdo mají uši k naslouchání. Přitahovali ho ti, kteří ochotně přiznávali, kolik toho nevědí. Lidé, kteří dokázali odložit své předsudky a bavit se něčím novým, byli často příjemci Ježíšova proměňujícího slova. Ježíš stále hledá učenlivé učedníky. Jak učenliví jsme my? Schováváme se za své znalosti a je nám nepříjemné být učícím se? Budeme znovu a znovu a znovu žákem?

Svaté naslouchání

Naslouchající srdce

Naslouchat pozorně, každým vláknem naší bytosti, v každém okamžiku dne, je jedna z nejtěžších věcí na světě, a přesto je to nezbytné, pokud chceme najít Boha, kterého hledáme. Pokud přestaneme naslouchat tomu, co je pro nás těžko uchopitelné, pak, jak to vyjádřil údernou větou opat ze Saint Benoît-sur-Loire, „pravděpodobně Boha mineme, aniž bychom si ho všimli“