Svaté naslouchání

Naslouchající srdce

Naslouchat pozorně, každým vláknem naší bytosti, v každém okamžiku dne, je jedna z nejtěžších věcí na světě, a přesto je to nezbytné, pokud chceme najít Boha, kterého hledáme. Pokud přestaneme naslouchat tomu, co je pro nás těžko uchopitelné, pak, jak to vyjádřil údernou větou opat ze Saint Benoît-sur-Loire, “pravděpodobně Boha mineme, aniž bychom si ho všimli”