Klášter Františkánů v Uherském Hradišti bude patřit městu

Převzato z KT 10 / 2021 článek napsal P.Gračka

Rozlehlou klášterní budovu v centru Uherského Hradiště se františkáni rozhodli prodat městu. Komunita ve městě ovšem nadále zůstává.
O odkupu barokní památky do majetku města za částku 42 milionů korun rozhodli jeho zastupitelé minulé pondělí. Zareagovali tak na nabídku františkánů, kteří pro své někdejší sídlo nemají využití. „Když nám byla
před pěti lety v Uherském Hradišti vrácena budova kláštera, kterou dosud užívá státní okresní archiv, nepočítali jsme s tím, že by se tam bratři přestěhovali – žijí v domě na náměstí hned vedle kostela a ten k jejich životu i službě stačí,“ říká provinční vikář řádu P. Jeroným Jurka OFM.
Když tedy řád dostal informaci, že archiv s využíváním budovy po roce 2025 nepočítá, musel začít přemýšlet, jak dál. „Své poslání vidíme spíš ve
službě lidem a v životě s nimi, než v péči o provoz veliké historické budovy,“
zdůrazňuje kněz s tím, že nabídnout objekt městu jim přišlo přirozené. „Hledali jsme někoho, kdo by budovu koupil a zároveň garantoval její důstojné využití,“ dodává.
Vedení města s tímto pohledem souhlasí. „Plány na konkrétní využití kláštera budou teprve předmětem široké diskuse, s jistotou ale můžeme
říct, že areál využijí instituce veřejného charakteru – v první řadě se budou zvažovat zejména ty z oblasti kultury, školství a veřejného života. Součástí
by rovněž měla být citlivá prezentace turistům či zájemcům o historii a architekturu. Město v žádném případě nedopustí, aby památka byť jen částečně sloužila jakémukoli nedůstojnému komerčnímu využití,“ uvažuje uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha. Změna majitele historické
budovy přitom nijak neovlivní působení řádu. „Bratři z Hradiště neodcházejí a nemění se ani složení komunity,“ ujišťuje zdejší představený P. Bernardín Šmid OFM. A život jim prý nezmění ani sám prodej. „Komunita nezbohatne, protože peníze poslouží k opravě dalších františkánských klášterů a kostelů, které čekají na opravu: v Moravské Třebové, u Panny Marie Sněžné v Praze nebo v Hájku u Prahy. Náš život zůstává odkázán na štědrost věřících,“ usmívá se.

JIŘÍ GRAČKA