023-2 jpg

Volání k probuzení      

Druhý týden: Reakce na volání

                Richard se zamýšlí nad tím, co znamená odpovědět na Boží volání lásky a spravedlnosti pro společné dobro:

Co tedy znamená následovat Ježíše?

Takoví lidé jednají nad rámec svých vlastních zájmů…

Dějiny jsou neustále zdobeny lidmi, kteří se nějakým způsobem naučili jednat nad rámec svých vlastních zájmů a pro dobro světa, lidmi, kteří zjevně působili silou větší, než byla jejich vlastní. Vzpomeňme na Gándhího, Oskara Schindlera, Martina Luthera Kinga ml. K nim přidejme Rosu Parksovou, Matku Terezu, Dorothy Dayovou, Óscara Romera, Césara Cháveze a mnoho dalších neopěvovaných vůdců.

…přestali  popírat  své vlastní stíny a našli svojí nejhlubší identitu

Jejich inspirativní svědectví nám nabízí pádný důkaz, že Kristova mysl stále obývá svět. Většina z nás má to štěstí, že se setkala s mnoha méně známými osobnostmi, které vykazují stejnou přítomnost. Nedokážu říci, jak se člověk takovým člověkem stane. Mohu jen předpokládat, že všichni byli povoláni. Všichni prožili své Kristovy chvíle, v nichž přestali popírat své vlastní stíny, přestali je promítat jinam a souhlasili s tím, že si v solidaritě se světem osvojí svou nejhlubší identitu. 

…přijali nepohodlí

Ale není to záviděníhodná pozice, tohle křesťanství.

Následování Ježíše je povoláním sdílet Boží úděl pro život světa.

Dovolit to, co Bůh z nějakého důvodu dovoluje – a používá.

A trpět stále mírně to, co Bůh trpí věčně.

Často to má jen málo společného s tím, že věříme správným věcem o Bohu – kromě toho, že Bůh je láska sama. 

…uviděli svět skrze kříž

Ti, kdo na tuto výzvu odpoví a souhlasí s tím, že ponesou a budou milovat to, co Bůh miluje – což je dobré i zlé – a zaplatí cenu za jeho smíření v sobě, to jsou následovníci Ježíše Krista. Jsou kvasem, solí, zbytkem, hořčičným zrnkem, které Bůh používá k proměně světa. Kříž je tedy velmi dramatickým obrazem toho, co je třeba k tomu, abychom byli použitelní pro Boha. Neznamená to, že oni jdou do nebe a ostatní ne; spíše to znamená, že vstoupili do nebe mnohem dříve, a proto mohou nyní vidět věci transcendentně, celistvě a uzdravujícím způsobem.

…a odhalili boží tajemství ostatním.

Svatí jsou ti, kteří se probudili ještě na tomto světě, místo aby čekali na ten příští. František z Assisi, William Wilberforce, Terezie z Lisieux a Harriet Tubmanová se necítili nadřazeni ostatním; jen věděli, že byli zasvěceni do velkého božského tajemství, a chtěli se podílet na jeho odhalení. 

Stali se novým stvořením a jejich vzor nás proměňuje

Bůh volá k sobě každého a každou věc, nejen několik vyvolených (1 Mojžíšova 8,15-17; Efezským 1,9-10; Koloským 1,15-20). Aby tam Bůh dostal každého a každou věc, potřebuje nejprve vzory a obrazy, které jsou ochotny “připodobnit se tělu jeho smrti” a proměnit se v tělo jeho vzkříšení (Flp 3,10). Ti jsou “novým stvořením” (Gal 6,15) a jejich proměněný stav stále prosakuje do dějin a stále pomaleji je proměňuje v “život a život v hojnosti” (Jan 10,10).

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, The Universal Christ: How a Forgotten Reality Can Change Everything We See, Hope for, and Believe (New York: Convergent, 2019, 2021), 152–153, 154.

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Untitled Bosque, Benjamin Yazza, Untitled 10, and Untitled 8. Used with permission.Click here to enlarge image

Just as a bird notices an impulse and takes flight, so we also hear and respond.