Příběh akumulace

Šestý týden: Sedm příběhů: Druhá část

Gareth Higgins se s vámi podělí o to, proč může být příběh hromadění, který je pro většinu z nás na Západě druhou přirozeností, tak škodlivý:

Zmocňuji se věcí?

Příběh akumulace je o penězích a strachu. Je to příběh o tom, že se věcí spíše zmocňujeme, než abychom se z nich radovali a sdíleli je. A je to příběh, který je součástí většího příběhu o tom, že někdy, když si myslíme, že máme víc, máme ve skutečnosti méně….. Ať už jde o větší pohovky nebo větší domy nebo větší zaměstnání nebo větší bankovní účty nebo pověst nebo ego nebo větší impérium, nemusíme hledat příliš daleko, abychom našli příběh o akumulaci. Příběh, který říká, že klidu a bezpečí dosáhneme tím, že budeme mít více věcí.

Nezhoršují se mé vztahy?

Je to expanzivní příběh, ale nerozšiřuje mír a bezpečnost. Čím více si myslíte, že potřebujete hromadit, tím větší plot kolem sebe musíte postavit a tím méně lidem budete důvěřovat a pouštět je do svého života. Je to opak toho, co znamená žít ve skutečném míru a bezpečí, které přichází pouze v kontextu vztahu s lidmi, kterým můžete důvěřovat. [1]

Autorka Lynne Twistová pojmenovává zhoubné důsledky toho, že člověk uvěří příběhu o hromadění:

Nezmocnili se mne peníze?

Peníze mají jen takovou moc, jakou jim přisoudíme, a my jsme jim přisoudili moc nesmírnou. Dali jsme jim téměř konečnou autoritu. Pokud se podíváme pouze na chování, říká nám to, že jsme peníze učinili důležitějšími než my sami, dali jsme jim větší smysl než lidskému životu. Lidé ve jménu peněz dělali a budou dělat strašné věci. Zabíjeli kvůli nim, zotročovali kvůli nim jiné lidi a sami sebe zotročili k neradostnému životu v honbě za nimi….. Všichni jsme se někdy ponížili a znehodnotili, zneužili lidi nebo se dopustili jiných činů, na které nejsme hrdí, abychom získali nebo si udrželi peníze nebo moc, kterou si podle našeho názoru za ně můžeme koupit. [2]

Richard Rohr často kritizuje příběh hromadění:

Nejsem nemocen mamonem?

Ježíš je ohledně peněz a moci absolutní, protože ví, co se chystáme udělat. Většina z nás bude sloužit tomuto bohu zvanému mamon. Lukášovo evangelium dokonce popisuje mamon jako druh nemoci, jak vysvětlil jezuita John Haughey (1930-2019): “Mamon není v Lukášově evangeliu jednoduše neutrálním pojmem. Nejsou to prostě peníze. Konotuje nepořádek…. Mamon se pak stává zdrojem nepořádku, protože lidé mu dovolují, aby si na ně činil nárok, který může činit pouze Bůh.” [3] “Nemoc mamonu” se nás zmocní, když si myslíme, že celý život je počítání, vážení, měření a zasloužení.

Nepočítám až příliš?

Abychom se mohli podílet na Boží vládě, musíme přestat počítat. Musíme přestat hromadit, abychom nechali proudit proud odpuštění a lásky. Boží lásku nelze rozdávat žádným postupem. Nemůžeme si ji zasloužit. Nemůžeme ji ztratit. Dokud budeme setrvávat v tomto světě hromadění, vydělávání a ztrácení, budeme žít v neustálé nelibosti, závisti nebo šplhání. [4]

Přečtěte si tuto meditaci na webu cac.org.

Prameny:

[1] Adapted from Brian McLaren and Gareth Higgins, “Accumulation Stories,” Learning How to See, season 5, ep. 7 (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2023), podcast. Available as MP3 audio and pdf transcript. For further resources, see The Seventh Story and The Porch Community.

[2] Lynne Twist with Teresa Barker, The Soul of Money: Reclaiming the Wealth of Our Inner Resources (New York: W. W. Norton and Company, 2003, 2017), 8–9, 9–10.

[3] John C. Haughey, The Holy Use of Money: Personal Finance in Light of Christian Faith (Garden City, NY: Doubleday and Company, 1986), 11.

[4] Adapted from Richard Rohr, “We Cannot Serve Two Masters,” Daily Meditations, September 20, 2021.

Image credit: Joel and Jasmin Førestbird, Untitled (detail), 2018, photograph, public domainClick here to enlarge image.

Stories are layered like the rings of a tree.