Dobrý a nezbytný hněv

Devátý týden: Když se hněv setká s láskou

Dr. Barbara Holmesová popisuje svou zkušenost s hněvem:

Někdy je hněv nezbytný pro přežití

Hněv je intenzivní. Často se objevuje záblesk horka a dezorientace a potřeba ospravedlnit se nebo se pomstít. Když jsem byla dítě, byl hněv mou reakcí na zraněné city. Když mě někdo urazil, vyjela jsem na něj nebo jsem s pláčem utíkala za mámou. V jejím náručí a s jejím ujištěním jsem dokázala potlačit žár vzteku tak intenzivní, že hrozilo, že mě ovládne. Hněv je emoce, která stravuje mysl i tělo – ale někdy je hněv nezbytný pro přežití. [1]

Richard vysvětluje, jak hněv pomáhá rozvíjet zdravé jedince a společenství:

Hněv je někdy potřebný – dobrý bojovník

Hněv je dobrý a velmi potřebný k ochraně přiměřených hranic sebe sama i druhých. V práci s muži mu říkáme archetyp „dobrého bojovníka“. Na druhou stranu se hněv stává sebezničujícím a egocentrickým, když se drží příliš dlouho poté, co jsme přijali jeho poselství. Vědomý, viditelný, prožívaný hněv je však darem pro vědomí a pro společenství. Potřebujeme ho, abychom věděli, kdo jsme a jaké hranice je třeba bránit, spolu s hloubkou zranění a odcizení v nás samých i v druhých, s nimiž máme co do činění. [2]

Holmes dále pokračuje: „Je třeba, aby se člověk cítil dobře:

Duchovní tradice před hněvem někdy varují

Mnoho duchovních tradic nás před hněvem varuje. Říkají nám, že hněv poskytuje úrodnou půdu pro semena nespokojenosti, úzkosti a potenciálního poškození sebe sama i druhých. To je pravda. Když však systémy nespravedlnosti způsobují generační zneužívání lidí a komunit kvůli jejich etnickému původu, rase, sexualitě a/nebo pohlaví, je hněv jako spravedlivé rozhořčení vhodný, zdravý a nezbytný pro přežití.

Ježíš a spravedlivý hněv

Ježíš vyjádřil spravedlivé rozhořčení, když se setkal s nespravedlivými systémy náboženských a římských autorit, přesto se křesťanské teologie vyhýbají začlenění hněvu do svých kánonů. Jak mohou církve i nadále ignorovat hněv a zůstat relevantní v této době, kdy se všichni na všechno zlobí? Barevní lidé se zlobí na policejní brutalitu, nadřazenost bílé rasy, privilegia bílých a ekonomickou marginalizaci…..

Je potřeba nejprve rozpoznat své zranění

Teologie hněvu [pro komunity v obležení] předpokládá, že hněv jako reakce na nespravedlnost je duchovně zdravý….. Teologie hněvu nám může pomoci vytvořit zdravé hranice … [a] zdravé vyjádření spravedlivého hněvu může přetavit komunitní zoufalství v soucitné jednání a hledání spravedlnosti…. Otázkou je, zda rozpoznáme svá zranění a zdroj svého hněvu, abychom mohli uzdravit sebe i druhé a probudit svůj potenciál ztělesnit milovanou komunitu…..

Naslouchat šepotu Ducha

Pokud bereme teologii hněvu vážně, nejprve se sejdeme, pak společně truchlíme a pak se zamyslíme nad tím, kde jsme a kam směřujeme. Pokud je příležitost, zapojíme se do hlubokých úvah o příčinách a následcích a nasloucháme šepotu Ducha svatého….

Kontemplace nám pomůže sundat masku

Naše zdraví a celistvost vyžadují, abychom sundali masky křesťanské zbožnosti a vykonali obtížnou práci, kterou je uznání našeho hněvu, naší zranitelnosti a naší bolesti. Právě tato kontemplativní práce nás posouvá k odpuštění, protože když si uvědomíme vlastní lidskou křehkost, můžeme snadněji odpustit křehkost a selhání druhých. [3]

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

[1] Barbara A. Holmes, “Contemplating Anger,” Oneing 6, no. 1, Anger (Spring 2018): 19. Available in print and PDF download.

[2] Adapted from Richard Rohr, introduction to Oneing 6, no. 1, Anger (Spring 2018): 15. Available in print and PDF download.

[3] Holmes, “Contemplating Anger,” 20–21, 24.

Image credit: Benjamin Yazza, Untitled (detail), New Mexico, 2023, photograph, used with permission. Click here to enlarge image.

Anger is a spark that motivates us forward. Love is a pathway that funnels our motivation in an impactful direction.