Vzor obětního beránka

Shrnutí třináctého týdne 24. března – 29. března 2024

Neděle

Lidská přirozenost si při hledání moci chce buď hrát na oběť, nebo vytvářet oběti z druhých. Jakmile se začneme litovat, brzy si najdeme někoho jiného, koho budeme obviňovat, obviňovat nebo napadat – a to beztrestně! -Richard Rohr 

Pondělí

Jestliže Ježíšův život zvrátil osud obětí, které potkal, pak jeho smrt zvrátí osud budoucích obětí. Stává se obětním beránkem, který ukončí všechny obětní beránky – a odhaluje pravdu, která by mohla jednou provždy ukončit lidské obviňování a násilí. -Jennifer Garcia Bashaw

Úterý

Ústřední Ježíšovo poselství o lásce k nepřátelům, odpuštění a péči o ty na dně mělo obětní beránky prakticky znemožnit a učinit nemyslitelnými.-Richard Rohr

Středa

Protože byl Bůh přítomen s Ježíšem na kříži, a tím odmítl nechat satana a smrt říci poslední slovo o jeho významu, byl Bůh přítomen i při každém lynčování ve Spojených státech….. Stromem lynče je v Americe kříž. -James Cone

Čtvrtek

Ježíš přišel, aby odhalil a vyřešil hlavní a zásadní problém – sklon lidstva ke strachu a nenávisti. Láska je naprosto osvícená, zcela nesmyslná cesta z tohoto vzorce. O lásku je třeba usilovat, přijímat ji a těšit se z ní.-Richard Rohr

Pátek

Bůh se nezjevuje v zabíjení a dobývání … v násilí a nenávisti. Bůh se zjevuje v tomto ukřižovaném člověku – dává sám sebe až do posledního dechu, dává a odpouští. -Brian McLaren

Setrvávání v napětí

Třináctý týden praxe

Autorka Kat Armas se zamýšlí nad duchovní praxí prodlévání v napětí mezi zimou a jarem, křížem a vzkříšením:

Napětí v přírodě

Znáte těch posledních pár týdnů před jarem, kdy se zima zoufale snaží udržet, její kostnaté prsty jsou studené a křehké, ztrácejí sevření před teplem slunce? Stromy tyčící se nad vaší hlavou jsou možná ještě holé, ale když se podíváte dolů, po zemi jsou rozesety fialové pupeny, které se derou z lůna země….. 

Všímej si ho

Pokud budeme pozorní, možná si všimneme, že nás země neustále láká k přijetí tohoto daru. Na pokrčených kolenou s chladivým dechem a hřejivým dotykem nás příroda žádá, abychom zůstali v tomto okamžiku. Právě tady. O něco déle. 

Cítíte to?

Posvátné napětí Bílé soboty

Ježíšův život a smrt nabízejí pozvání k posezení v posvátném napětí, ale mnohým to není příjemné. Jsme lidé, kteří se snaží vše napravit, kterým je nepříjemný boj nebo smutek. Možná proto mnozí z nás Velkou sobotu dlouho ignorovali. Je to den mezi Kristovou smrtí na Velký pátek a jeho vzkříšením na Velikonoční neděli.

Duch svatý je s námi v očekávání

 V přistěhovaleckém katolickém kostele, kam jsem chodila s abuelou (babičkou), když jsem vyrůstala, byl tento svatý den čekání stejně důležitý jako velikonoční neděle, protože odrážel naši realitu – neustálé tlačení a tahání mezi smutkem a radostí, smrtí a vzkříšením. V tento den jsme zapalovali svíčky a seděli před oltářem snad celé roky. Věděli jsme, že radost přijde, ale nebylo kam spěchat. Svaté napětí bylo prostorem, ve kterém jsme se cítili nejživěji. Tehdy jsem to nevěděla, ale la Espíritu Santa [Duch svatý] ve mně utvářel něco posvátného.

Armas nás vybízí k zamyšlení: 

Jaké okamžiky posvátného napětí vynikají ve vašem životě? Co vám říkaly o vašem lidství? 

Přečtěte si tuto meditaci na stránkách cac.org.

Prameny:

Kat Armas, Sacred Belonging: A 40-Day Devotional on the Liberating Heart of Scripture (Minneapolis, MN: Broadleaf Books, 2023), 55, 56, 58.  

Image credit: Benjamin Yazza, Untitled (detail), New Mexico, 2023, photograph, used with permission. Click here to enlarge image. Who do we push outside the circle of our acceptance to sing alone on the branches of a burnt and mangled desert tree?