Skryté zlato

I když zlato vaší pravé podstaty může být pohřbeno pod strachem, nejistotou a zmatkem, čím více budete důvěřovat této milující přítomnosti jako pravdě o tom, kdo jste, tím plněji ji budete vyvolávat v sobě i ve všech, kterých se dotýkáte.

A v našich společenstvích, jak si my lidé budeme toto zlato stále více připomínat, budeme se k sobě navzájem i ke všem bytostem chovat s rostoucí úctou a láskou.

Bůh pro všechny

Dobro bylo odhaleno

učiní osvícence, spasené nebo nadřazené. Nic nepovažuje za nakažené, nezná žádné lidi, kteří by se měli vyloučit. Takto myslet však můžeme jedině tehdy, pokud objevíme božské dobro a jeho působení na všechny. Všichni a všechno patří Bohu.