Nezasloužená štědrost

Čtyřicátý pátý týden: Vděčnost a milost

Milostí jsi spasen skrze víru, ne něčím vlastním, ale čistým Božím darem, a ne něčím, čeho jsi dosáhl. Nikdo si nemůže nárokovat zásluhy. Jste Božím uměleckým dílem. -Ef 2,8-10 

Všimněte si, že milostí, která nemá nic společného s dobrými skutky, jinak by milost vůbec nebyla milostí. -Římanům 11,6 

Šťastní jsou ti služebníci, které pán shledá bdělými. Říkám vám, že jim oblékne zástěru, posadí je ke stolu a bude je obsluhovat. -Lukáš 12:37 

Otec Richard shrnuje dobrou zprávu o Boží milosti, která je darována zdarma:

Boží nezasloužená štědrost

Myslím, že milost, která pramení z neomezené Boží lásky, je ústředním tématem celé Bible. Je to Boží nezasloužená štědrost, která je všude dostupná, zcela daná, obvykle jako taková nepozorovaná a často i nechtěná. Tato milost byla definována i ve starém Baltimorském katechismu jako “to, co uděluje naší duši nový život, tj. účast na Božím životě”. Vždy jsme ji znali na papíře, ale mnohem méně na základě zkušenosti, a tedy vnitřního přesvědčení.

Boží nezměrná milost

V podobenství o bdělých služebnících (Lk 12,35-40) je Bůh představen jako ten, kdo na nás čeká – uprostřed noci! Ve skutečnosti vidíme Boha jako našeho osobního služebníka uvnitř našeho domu i jako božského lupiče, který musí “prorazit zdi našeho domu”. To je opravdu zcela mimořádné a není to náš obvyklý obraz Boha. Ukazuje to, jak moc se k nám Bůh – “nebeský pes”, jak říká Francis Thompson – chce dostat a jak neúprosné je působení milosti. [1]

Bible není o povinnosti je o daru

Dokud nepochopíme biblické pojetí nezasloužené Boží milosti, Boží nevypočitatelné lásky, nelze většinu biblického textu vykládat ani spojovat žádným pozitivním způsobem. Je to bezpochyby klíč a kód ke všemu proměňujícímu v Bibli. Lidé, kteří nezažili radikální charakter milosti, si budou vždy špatně vykládat význam a hlavní směřování Bible. Bible se pro ně stane spíše břemenem, povinností a zbraní než darem.

Boží milost je životní energie

Milost nelze chápat podle nějaké knihy zásluh a záporů. Nelze se jí držet podle vzorců kupování, prohrávání, vydělávání, dosahování nebo manipulace, podle kterých bohužel žije většina z nás. Milost je doslova “k mání”. Je to Bůh, který věčně rozdává Boha – za nic, kromě samotného dávání. Věřím, že milost je životní energie, díky níž kvetou květiny, zvířata s láskou vychovávají svá mláďata, děti se usmívají a planety zůstávají na svých oběžných drahách – bez jakéhokoli dobrého důvodu kromě samotné lásky.

Hojnost, velkorysost, přebytek

Hojnost, velkorysost, přebytek jsou jménem duchovní hry: “plná míra, stlačená, protřepaná, přetékající a vlévající se do tvého klína” (Lk 6,38). Milost bude vždy zakoušena jako víc než dost, namísto pouhého způsobu přežití.

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2008, 2022), 167–169.

Image credit: A path from one week to the next—Loïs Mailou Jones, Textile Design for Cretonne (detail), 1928, watercolor on paper, Smithsonian. Loïs Mailou Jones, Eglise Saint Joseph (detail), 1954, oil on canvas, Smithsonian. Alma Thomas, Red Abstraction (detail), 1959, oil on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

This street scene reminds us of the ordinary, loud, multi-colored, sun and shade gift of life.